23-10-2009

ENISA brengt Good Practice Guide uit over informatie-uitwisseling rond netwerkveiligheid

Op 10 september jongstleden bracht ENISA’s resilience Program de Good Practice Guide on Network Security Information Exchange (NSIE) uit. Uitgangspunt hierbij is dat informatie-uitwisseling een van de beste oplossingen is om beveiligingskwetsbaarheden en bedreigingen beter te begrijpen.

Het voornaamste doel van de gids is om andere lidstaten en stakeholders te helpen bij het opzetten en onderhouden van NSIEs op nationaal niveau. De gids kan ook de aanzet zijn tot het eerste pan Europese NSIE voor kritieke communicatienetwerken en services.

 

NSIE is een vorm van strategisch partnerschap onder de belangrijkste publieke en particuliere belanghebbenden. Door informatie uitwisseling kunnen de leden samen werken aan veel voorkomende problemen en hebben zij toegang tot informatie die anders niet beschikbaar was. 
Vanuit Nederland is een actieve bijdrage aan de gids geleverd door met name GovCert (www.govcert.nl) en het Informatieknooppunt Cybercrime (www.samentegencybercrime.nl).

Het rapport is te downloaden via: http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/information-sharing-exchange/good-practice-guide