19-01-2010

Energiebesparing door ICT

ICT kan een grote rol spelen bij het besparen van energie. Het is bijvoorbeeld mogelijk in huishoudens, kantoren en handel minstens 10 % van het energiegebruik te besparen door de inzet van slimme informatie- en communicatietechnologie. Die besparing wordt bereikt door een scala aan vernieuwende maatregelen die, zonder verlies van comfort, bij elkaar tot dit percentage leiden. Denk aan het door ‘intelligente’ software regelen van verwarming in huizen en kantoren afhankelijk van gedragspatronen en weersvoorspellingen en aan energiezuinigere hardware. Daarnaast maakt ICT de decentrale opwekking van energie en de beschikbaarstelling daarvan aan het distributienet mogelijk (smart grids, met ICT als enabler). Ook valt veel te winnen door herinrichting van processen (bij productie, in diensten, bij de overheid).

 

ECP-EPN besteedt dit jaar dan ook aandacht aan energiebesparing door ICT. De activiteiten richten zich op specifieke sectoren en zullen aanvullend zijn op de meerjarenafspraken die lopen, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en ICT~Office. Doel is de belangrijkste subthema’s met stakeholders te bespreken en hen te bewegen aandacht te besteden aan de mogelijkheden per saldo energie te besparen dankzij het inzetten van ICT.

 

Een aantal workshops heeft dit jaar als doel om samen met diverse partijen invulling te geven aan activiteiten die ECP-EPN rond dit belangrijke thema kan opstarten.