26-09-2014

Eerste online boekhoudpakketten ontvangen Keurmerk Zeker-OnLine

Jolanda Denis complimenteerde de leveranciers met hun bereidheid om externen kritisch naar hun dienstverlening te laten kijken en tot gezamenlijke overeenstemming te komen over de kwaliteitseisen aan betrouwbare en veilige online administratieve dienstverlening.

Het Keurmerk Zeker-OnLine is een belangrijke verbetering in de kwaliteit van de administratieve keten. Ondernemers zijn met deze diensten steeds beter in staat om aan hun administratieve verplichtingen te voldoen doordat veel zaken al direct “automatisch goed” in de boekhouding worden verwerkt. De zekerheid dat de diensten aan de strengste normen en eisen voldoen maakt dat de Belastingdienst in haar toezicht hier rekening mee gaat houden. Accountants kunnen minder tijd besteden aan de administratie en deze tijd besteden aan adviseren en bijstaan van de ondernemer. De controlerende accountants maken altijd eigen afwegingen in hoeverre ze steunen op derden maar het keurmerk biedt zekerheden ten aanzien van de technische-, en juridische infrastructuur. 

De keurmerkeisen bestrijken een breed terrein zoals veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid van gegevens en juridische aspecten als privacy en continuïteit.

Stichting Zeker-OnLine
In 2013 is de stichting Zeker-OnLine opgericht. De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur bestaande uit Bert Tuinsma (voorzitter) en Will Reijnders (secretaris/penningmeester). Het bestuur verleent de keurmerken nadat op basis van een externe onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-OnLine. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers onder voorzitterschap van Wilko Stronks.

Normenkader
Voor het normenkader is bij het opstellen van de eisen gebruik gemaakt van bestaande raamwerken, zoals de veiligheidsrichtlijnen van het NCSC (Nationaal Cyber Security Center) en Cobit. Voor het eerst zijn deze verschillende raamwerken geïntegreerd en zijn er naast technische eisen vooral ook juridische eisen toegevoegd.

Het normenkader is zo opgesteld dat het Keurmerk kan uitbreiden naar andere functionaliteiten en naar gerelateerde domeinen. Tom Vreeburg van de NOREA onderstreepte tijdens de bijeenkomst het belang van een up-to-date normenkader. Voor het actueel houden van het normenkader is een normcommissie verantwoordelijk. De normcommissie bestaat uit technische afgevaardigden van de deelnemers. De Raad van Toezicht stelt uiteindelijk een actuele versie van het normenkader vast. Meer informatie over de reglementen kunt u vinden op de website.

Samenwerking
Het Keurmerk en de Stichting is het resultaat van een nauwe samenwerking van softwareleveranciers van online boekhoudpakketten, Belastingdienst accountants, IT-auditors en ECP|Platform voor de Informatiesamenleving. Met het gezamenlijk doel de administratie meer te automatiseren en gemakkelijker te maken voor ondernemers, maar wel zo dat het ook veilig en betrouwbaar is. Deze twee laatste aspecten zijn voor de ondernemer moeilijk te beoordelen daarvoor is het Keurmerk Zeker-OnLine. Voor het Keurmerk is het dus te allen tijden van belang dit vertrouwen waar te maken.

Belanghebbenden zoals accountants, administratiekantoren, de Belastingdienst en banken krijgen middels dit Keurmerk meer zekerheid over de kwaliteit van en continuïteit in de aan te leveren data.

 

.