12-09-2016

Eerste Big Data Hub is een feit!

De Big Data Hub vormt een proeftuin voor big data initiatieven met betrekking tot entertainment en media, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sturen van bezoekersstromen, het optimaliseren van bezoekerservaringen, het vergroten van de veiligheid, het beter benutten van water en elektriciteit en het sneller en effectiever informeren van hulpdiensten.

Het Big Data Value Center, een open innovatieplatform en netwerkorganisatie, en de Amsterdam ArenA als fieldlab vormen de kern van de Big Data Hub. Om dit fieldlab heeft zich een dynamisch ecosysteem van bedrijven gevormd: de Amsterdam Innovation ArenA.

Eigen concepten en data-sets testen in praktijkomgeving
De Big Data Hub richt zich specifiek op MKB’ers en tech start-ups die nieuwe innovatieve toepassingen met de aangeboden data willen ontwikkelen, al dan niet gecombineerd met eigen data. Eén van de faciliteiten die daarvoor ontwikkeld wordt, is een integrated control room waarin alle data van mobiliteitsstromen, nutsvoorzieningen en veiligheidscamera’s worden gecombineerd tot informatie voor de verschillende stakeholders. Voorbeelden zijn misdaadpreventie en het reguleren van optimale evacuatieroutes via LED-verlichting in de vloer. Vervoersbedrijven kunnen mobiliteit tijdens pieken beter stroomlijnen. Energie-, afval- en waterbedrijven gebruiken de data om preventief onderhoud te kunnen plegen of hun processen te verduurzamen. Tijdens events kunnen de data worden gebruikt om de beleving te vergroten via social media en smartphones door spelers op het veld te volgen of zelf beelden te laten maken en te delen. Deelnemers aan de Hub kunnen deze en eigen concepten en datasets testen in deze operationele omgeving.

Verbinden vraag en aanbod
De Big Data Hub is hierbij de verbindende factor tussen ondernemingen en overheden die over grote hoeveelheden data beschikken enerzijds en startups die toepassingsmogelijkheden voor dergelijke datasets ontwikkelen anderzijds.

De partners KPMG, Kamer van Koophandel, TNO en Commit2Data brengen deze partijen bij elkaar en ondersteunen het ontwikkelen van Big Data innovaties met expertise en faciliteiten. “En dat allemaal terwijl de winkel gewoon open is”, licht Jan Wester, directeur van het Big Data Value Center toe. “De integrated control room wordt zo ingericht dat het operationele proces niet kan worden verstoord”. In de Big Data Hub verbinden we vraag en aanbod, groot en klein, publiek en privaat op een gestructureerde, pragmatische manier om deze zoektocht zo effectief mogelijk te laten verlopen.”

Schaalmogelijkheden
De eerste Big Data Hub in de Amsterdam ArenA is een fieldlab voor creatieve technische innovaties. “Amsterdam ArenA wil met het oog op het EK 2020 het meest innovatieve stadion van de wereld worden” legt Henk van Raan, Director Facility Management & New Business Development van de Amsterdam ArenA uit. “Big data oplossingen voor dit stadion zijn door de samenwerkende partijen in deze hub over te nemen en op te schalen naar de speelsteden van het EK. Of naar vergelijkbare locaties als Schiphol of de Floriade die met soortgelijke bezoekersstromen en veiligheidsuitdagingen kampen.”

Eerste van vier Big Data Hubs
De Big Data Hub Metropoolregio Amsterdam is de eerste hub van vier en heeft een belangrijke focus op de creatieve industrie. Eind dit jaar volgt de Big Data Hub voor o.a. Security en Logistiek in de metropoolregio Den Haag/Rotterdam. Eind 2017 moeten ook hubs in Noord-Nederland (Energie) en Noord-Brabant (Maakindustrie) van start zijn.

Nationale innovatieprogramma Commit2Data
De Big Data Hubs zijn onderdeel van het nationale innovatieprogramma Commit2Data met als doel ondernemers en wetenschappers bij elkaar te brengen en hen in een publiek-private samenwerking nieuwe business modellen en – kansen met big data laten ontdekken. De Hubs richten zich op clusters en ecosystemen van bedrijven die in de desbetreffende regio’s het sterkst zijn. De Big Data Hub in de metropool regio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen het Big Data Value Center, TNO, Kamer van Koophandel, KPMG, de Amsterdam Innovation ArenA en dutch digital delta/ Commit2Data.