26-03-2020

Een boost voor digitalisering in de zorg door coronacrisis

Vanwege de coronacrisis is er binnen de zorg een enorme behoefte ontstaan aan digitalisering en kennisdeling. We spraken Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale vaardigheden in de zorg bij ECP, over deze ontwikkelingen. ‘Je ziet dat men zich nu echt bewust wordt van de noodzaak.’

Verheijden: ‘In de zorg was digitalisering nog lang niet zo vanzelfsprekend als in andere sectoren. Het bleef moeilijk om digitalisering onderdeel te laten worden van het zorgproces. Je hoort vaak van zorgprofessionals dat ze ervoor hebben gekozen om te werken met mensen, en ze lopen daarom meestal niet warm van technologie. Als gevolg is een deel van de zorgmedewerkers ook niet voldoende digitaal vaardig.’

Nieuwe manier van werken

Maar vanwege het coronavirus moeten veel mensen nu vanuit huis werken, ook de zorgprofessionals. ‘Zowel zorgbegeleiders als behandelaren moeten nu in rap tempo wennen aan de nieuwe manier van werken. Online behandelen en digitaal vergaderen krijgt hierdoor een enorme boost.’

Naast de versnelling van digitalisering, is er ook een grote behoefte en bereidheid aan kennisdelen. Verheijden: ‘Binnen de zorg zijn er veel WhatsApp-groepen waar van alles in wordt gedeeld: handleidingen over beeldbellen, tips en tricks voor handige applicaties, gratis webinars. Waar er voorheen een twijfel was om zulke tools te gebruiken, is iedereen nu druk bezig om zich dit soort technologieën eigen te maken. Op www.digivaardigindezorg.nl hebben we nu een handig overzicht gemaakt van handleidingen en leermiddelen rondom zorg op afstand.’

Online initiatieven

Verheijden ziet in deze tijden mooie, online initiatieven ontstaan binnen de zorg. Zo heeft VGInnovators, een informeel netwerk van innovatoren binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, een nieuwe website opgezet waar digitale dagbesteding aan mensen met een beperking wordt aangeboden. ‘Meer dan 60 zorgorganisaties doen hieraan mee. Ze leveren allemaal online materialen, zoals spelvormen, filmpjes en televisie-uitzendingen. De website is gratis en kan door iedereen gebruikt worden.’

Ook het aantal webinars groeit nu snel. ‘Behandelaren die al ervaring hebben met zorg op afstand delen gratis hun kennis. Veel zorggerelateerde trainingen, zoals het opleiden van extra handen die nu nodig zijn in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, worden nu digitaal gegeven. Ouderen in tehuizen krijgen Skypeles van zogeheten ‘iPadzusters’ en digicoaches leiden hun collega’s op.’

Blijvend effect

Zal deze crisis een blijvend, positief effect hebben op de digitalisering in de zorg? Verheijden verwacht van wel. ‘Veel mensen in de zorg hadden vooral een aarzeling om digitale middelen te gebruiken omdat ze het nog nooit hadden gedaan. Aangezien ze nu wel moeten, worden ze eigenlijk gedwongen om over die drempel heen te stappen. Dat is mooi, want de ervaringen en kennis die men nu op doet gaat nooit meer weg.’

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Suzanne Verheijden