07-07-2017

ECP's Margreet de Vries over versterking van digivaardigheid

Aan het begin van deze eeuw verwachtte men dat de vrije markt een tweedeling in de digitale wereld zou voorkomen. Dit is echter anders gelopen: vijftien jaar later zijn nog steeds 2,5 miljoen Nederlands niet wegwijs in de digitale wereld en het digitaal regelen van overheidszaken. Hoe kunnen we dit veranderen? ECP’s Margreet de Vries vertelt in iBestuur Magazine welke inspanningen ECP pleegt om iedereen mee te kunnen laten doen in de digitale samenleving. In het nieuwe ‘E-skills’ programma dat ECP momenteel samen met EZ, VWS, BZK, SZW en OCW en nog wat overheden formuleert, moet die vraagkant wel worden aangeboord. Concreet is dat nog niet. De Vries: “Het wordt een lange weg. Je moet het zoeken in persoonlijke contacten van digitaal ongeletterden, zoals vakbonden, ouders van leerlingen op school. En je moet bijvoorbeeld bij reorganisaties en ontslagronden direct training aanbieden.” Het -E-skills programma zal zich richten op vier verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en besluitvormers. Voor kinderen gaat de aandacht naar het snel in vakken integreren van digitale vaardigheden. “Dat gaat nu nog te traag.”   Lees hier het hele artikel van Peter Olsthoorn in iBestuur Magazine.