23-02-2017

ECP stelt ‘Young Advisory Board’ aan

Het betrekken van burgers, en met name jongeren, bij maatschappelijk relevante onderwerpen wordt van steeds groter belang. Jonge generaties, onze kinderen en kleinkinderen, ondervinden in de toekomst de gevolgen van beslissingen die vandaag de dag worden gemaakt. Goede vertegenwoordiging van iedere bevolkingsgroep is cruciaal voor een goed functionerende democratie. Daarom roept ECP een Young Advisory Board in het leven, zodat jongeren hun stem kunnen laten horen over maatschappelijk relevante ICT-onderwerpen.

Stem digitale generatie

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een van de voornaamste instrumenten voor het behartigen van publieke belangen. Zo verklaarde Neelie Kroes, voormalige vice-voorzitter van de Europese Commissie en de Digitale Agenda, dat cybersecurity een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en bedrijven. Naast overheid en bedrijven voegt ECP hierbij een essentiële, nog ontbrekende, factor toe: de burger. Om de volledige vertaalslag naar de digitale wereld te kunnen maken, is de stem van de nieuwe digitale generatie van belang. Jongeren lopen vaak juist voorop in de digitale trends. Als belangrijk tegenwicht voor de groeiende demografische macht van volwassenen moeten jongeren direct betrokken worden bij debatten over onderwerpen die invloed hebben op hun toekomst. Door hun stem kan de kwaliteit van de samenleving in het algemeen worden verbreed en kan er meer draagvlak worden gecreëerd.

Publiek-Private People samenwerking

Het is niet alleen van belang om jongeren hun mening te laten geven, maar ook om hen alvast voor te bereiden op de toekomst. Hun toekomst. ECP wil zich dit jaar inzetten voor een PPP-samenwerking en vraagt hiervoor ondersteuning van de Young Creators.

Young Creators

Young Creators is een community voor jongeren en studenten met als doel jonge, talentvolle mensen te helpen bij het verwezenlijken van hun ideeën en dromen. In 2014 begon het als een behulpzame groep op Facebook die opgericht was door en voor jonge ondernemers. Vandaag de dag telt de community meer dan 20.000 ambitieuze jongeren die zich al ver hebben ontwikkeld tot expert op IT-gebied en met belangstelling politieke trends en ontwikkelingen volgen.