15-01-2021

ECP schrijft handleiding Aanpak Begeleidingsethiek voor artificiële intelligentie (AI) in gezondheid en zorg

De Aanpak Begeleidingsethiek, die de ECP-werkgroep Ethiek en Digitalisering in samenspraak met professor Peter-Paul Verbeek heeft ontwikkeld, wordt in steeds meer sectoren toegepast. In opdracht van het ministerie van VWS heeft ECP een handleiding geschreven bij de Aanpak in het kader van het programma Waardevolle AI voor gezondheid. Vandaag wordt deze handleiding gelanceerd via de website datavoorgezondheid.nl.

Op veel plekken wordt AI ingezet om de zorg te innoveren. Hoe handig dit ook kan zijn, hier passen ook ethische afwegingen bij. Want hoe mensgericht is de AI-toepassing eigenlijk? En houden we de controle over zelflerende processen, of werkt de computer volledig zelfstandig? Met de ontwikkelde handleiding kunnen zorginstellingen meer gevoel en grip krijgen op de belangrijkste ethische waarden en afwegingen bij het toepassen van AI. Samen met het LUMC, Trimbos en Siza heeft ECP workshops georganiseerd om de toegevoegde waarde van de Aanpak Begeleidingsethiek voor AI-toepassingen in de zorgsector inzichtelijk te maken.

Aanpak begeleidingsethiek

Met de Aanpak Begeleidingsethiek worden concrete handelingsopties op het niveau van technologie, omgeving en mens/gedrag geïdentificeerd die het ethische gebruik van AI mogelijk maken. Dit gebeurt door het voeren van een gestructureerde dialoog met alle betrokkenen. Vanuit verschillende perspectieven wordt zo de beoogde AI-toepassing belicht. De aanpak is naast AI-toepassingen ook bruikbaar bij het ontwikkelen en het gebruik van digitale zorgoplossingen.

Aanpak begeleidingsethiek

Praktische gids

De Aanpak en bijbehorende handleiding Aanpak Begeleidingsethiek voor AI & digitale zorg is een praktische gids met instructies en materiaal voor zorgprofessionals, projectleiders en ontwikkelaars om zelf een workshop begeleidingsethiek te organiseren.

“In korte tijd hebben we een hoop nieuwe inzichten over onze oplossing opgehaald. ‘The whole system in a room’ werkt goed om de dialoog volledig tot zijn recht te laten komen. Daarbij kwam het belang van het actief betrekken van de ouders en naasten van onze cliënten nadrukkelijk naar voren tijdens de sessie, dit leverde waardevolle input op.“ (Michel Peters, Hoofd Informatie en Technologie bij Siza)

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek