20-01-2021

ECP op de Conferentie Nederland Digitaal

Van 8 tot en met 10 februari vindt de Conferentie Nederland Digitaal plaats. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden werken op het evenement samen aan de doelstelling om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

ECP is betrokken bij meerdere sessies, zie hieronder uitgelicht. Bekijk het volledige programma en meld u aan via de website van Nederland Digitaal. De sessies tijdens de Conferentie Nederland Digitaal zijn onderverdeeld in de zes tracks van de Nederlands Digitaliseringsstrategie.

Maandag 8 februari

Bouw en onderhoud van het nationale AI-ecosysteem voor een internationale koppositie | 15.00 uur – 15.45 uur

Tijdens deze interactieve panelsessie gaat de Nederlandse AI Coalitie in gesprek met ondernemers, wetenschappers en bestuurders over wat er al is bereikt. Met inbreng van het publiek gaan ze op zoek naar wat er nog moet gebeuren voor een succesvol nationaal AI-ecosysteem.

Decentrale technologie in de praktijk | 15.00 uur – 15.45 uur

Decentrale technologieën, zoals blockchain en DLT, ontwikkelen zich in hoog tempo. De grote doorbraak zal in de komende 5 tot 10 jaar volgen, nu publieke netwerken schaalbaar worden en ecosystemen verder zijn ontwikkeld. In Nederland werkt Dutch Blockchain Coalition (DBC) met het bedrijfsleven, de overheid en onderzoeksinstellingen aan de verdere ontwikkeling van DLT. De eerste projecten zijn inmiddels geïmplementeerd. Tijdens deze sessie delen DBC en de stakeholders van enkele van deze projecten hun ervaringen en spreken zij over hun ambities voor de toekomst.

Omscholing naar de ICT door opschaling van regionale scholingsinitiatieven | 15.00 uur – 15.45 uur

De vraag naar ICT-professionals blijft onverminderd groot in Nederland. Intersectorale scholing biedt de kans om personeel uit sectoren waar de vraag afneemt om te scholen naar de ICT sector. Om deze transitiepaden op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken hebben de gezamenlijke Topsectoren met CA ICT een onderzoek laten uitvoeren door Centredata. Tijdens deze sessie worden de resultaten uit dit onderzoek gedeeld. Ook wordt er ingegaan op een landelijk actieplan om regionale scholingsinitiatieven, die deze omscholing naar de ICT mogelijk maken, op te schalen. Er wordt ook gekeken naar de subsidiemogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Ethisch begeleiden van technologie | 16.00 uur – 16.45 uur

De aanpak begeleidingsethiek is een constructieve manier om op een waardenvolle manier technologie en maatschappij vorm te geven. De aanpak is ontwikkeld door een werkgroep met wetenschap, bedrijfsleven, overheid en sectoren. In deze workshop wordt er aan de hand van een concrete innovatie de aanpak toegepast. Daarna volgt een dialoog over het belang van waardenvol innoveren en de rol van een dergelijke aanpak in het innovatieveld.

Resultaten Agile Secure Software Pilot | 16.00 uur – 16.45 uur

‘Agile’, ‘…SCRUM’, ‘…DevOps …’, ‘Big Data’, ‘Internet of Things (IoT)’, ‘…Blockchain…’ Het is maar een verzameling van een aantal populaire begrippen die je dagelijks overal hoort en leest. Al die begrippen hebben grote invloed, direct of indirect, op ons als samenleving. We gebruiken technologie immers in bijna alles. Van gebruik in onze mobiele telefoons tot in zelfsturende auto’s – alle gebruikte technologie heeft één ding gemeen: besturing ervan vindt plaats door software. Samen met de deelnemers worden 7 sprints doorlopen.

Dinsdag 9 februari

Vertrouwen in de cloud als basis voor onze digitale samenleving en innovatie | 14.00 uur – 14.45 uur

Betrouwbare clouddiensten is een randvoorwaarde voor ons dagelijkse functioneren en voor onze digitale innovatie en daarmee maatschappelijk van belang. De Online Trust Coalitie brengt partijen samen, waaronder online dienstverleners en afnemers, IT-auditors, toezichthouders en ministeries om vanuit een collectieve Nederlandse visie bij te dragen aan de implementatie van de EU Cloud Strategie en de Cybersecurity Act. In deze sessie wordt toelichting gegeven op de uitdagingen en acties in de whitepaper en de tot nu toe bereikte resultaten binnen Nederland en Europa. Er wordt besproken hoe men aan de slag kan gaan met oplossingsrichtingen en kan in discussie met de panelleden over de gestelde oplossingsrichtingen.

De uNLock case: Valorisatie met MKB voor Corona | 15.00 uur – 15.20 uur

uNLock is een open source, non-profit applicatie die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid een bewijs van Corona-tests/vaccinatie/immuniteit af te geven. Deze applicatie beschermt de privacy van de gebruikers en is gebaseerd op blockchaintechnologie. Jeannine Peek (boegbeeld ICT) spreekt Peter Verkoulen (DBC) en Olivier Rikken (CEO MKB bedrijf Ledger Leopard) over het op de markt brengen van de applicatie en de kracht van het MKB in de ontwikkeling.

Samen de uitdagingen van datadelen overwinnen | 15.00 uur – 15.45 uur

Tijdens deze sessie presenteert de Data Sharing Coalition de cross-sectorale datadeel-use-cases die gerealiseerd worden. Daarbij is er speciale aandacht voor de use case “Groene leningen op basis van energiedata slimme meter’, een samenwerking tussen de hypotheekketen en de energiesector.

Woensdag 10 februari

Data is dé grondstof voor AI: wat zijn de nationale en Europese ontwikkelingen? | 14.00 uur – 14.45 uur

Hoe staat NL ervoor binnen Europa? Wat doen we al goed? Wat kunnen we beter doen? Waar liggen kansen voor internationale samenwerking?

Een veilig, open en vrij internet en het belang van internationale normen | 15.00 uur – 15.45 uur

Gezien het belang van de internet-infrastructuur is het noodzakelijk om de publieke kern van het internet te beschermen. Om deze bescherming te garanderen zijn 8 internationale normen ontwikkeld. In deze sessie worden enkele normen nader toegelicht en ingegaan op wat Nederland kan doen en nodig is om de normen dichterbij te brengen.

#AllemaalDigitaal: Digitaal meedoen is geen luxe. Het is een basisbehoefte | 15.00 uur – 15.45 uur

Digitaal meedoen is geen luxe. Het is een basisbehoefte. Toch hebben veel Nederlanders nog geen digitale toegang: ze hebben geen geschikt apparaat, geen internetverbinding of te weinig digitale vaardigheden. De missie van Allemaal Digitaal is om deze digitale toegang te bewerkstelligen door refurbished devices beschikbaar te stellen aan mensen met een kleine portemonnee. Daar zijn zowel publieke als private partners hard voor nodig, met een organisatieteam van Allemaal Digitaal als onafhankelijke regisseur van deze keten. Hoe kunnen publiek en private partners structureel gaan samenwerken om te realiseren dat iedereen in Nederland voortaan digitale toegang heeft?

De toekomst van onze digitale identiteit | 16.00 uur – 16.45 uur

In vele sectoren en bij vele organisaties is het onderwerp digitale identiteit een hot topic. De digitale identiteit van Nederlandse burgers en de rol die de overheid daarin speelt is in bijna alle maatschappelijke sectoren relevant. Ook in diverse verkiezingsprogramma’s en in het werkprogramma van de Europese Commissie is onze digitale identiteit een van de aandachtspunten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties formuleerde met hulp van diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen een visie op digitale identiteit. In deze sessie wordt er met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek gevoerd over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de overheid hierin.

Nieuwsbrieven

Heb je een nieuwsbrief gemist? Lees de brief hier terug.