24-06-2011

ECP-EPN: Nederlanders terughoudend met delen persoonlijk gegevens via internet

23 juni 2011, Leidschendam – Winkelen via internet, internetbankieren, en online diensten zoals e-mail en Facebook en Hyves moeten veiliger vinden de gebruikers ervan. Meer dan 40% van de Nederlanders zegt terughoudend te zijn met het delen van gegevens via internet en het gebruik van elektronische diensten door de publiciteit rond het Elektronisch patiëntdossier, de OV-chipkaart en berichten over hacken.

 

Dit blijkt uit een enquête gehouden door onderzoeksbureau CentERdata in Tilburg in samenwerking met ECP-EPN onder een representatieve steekproef van ruim 2500 Nederlanders.

 

De feitelijke ervaringen met onregelmatigheden zijn lager (4% bij internetbankieren, winkelen op internet en 13% bij gebruik van online diensten). Volgens ECP-EPN hebben fraude en dergelijke zeker een nadelige invloed op het vertrouwen in de diensten.

 

Internetbankieren doet 84% van de respondenten. Van hen vindt 4 % dat bankieren over internet veiliger moet. Bij 4% van hen is een of meer keren van een rekening ten onrechte geld afgeboekt en een vergelijkbaar percentage heeft meegemaakt dat de bank hun rekening blokkeerde omdat onbekenden probeerden toegang te krijgen.

 

Zo’n driekwart van de geënquêteerden doet aankopen via webshops, maar 7% van hen vindt dat wel onveilig. Een vijfde denkt vaker online te bestellen wanneer aankopen doen over internet veiliger zou zijn. Het aantal respondenten dat werkelijk ervaring heeft met problemen bij online winkelen (zoals het onrecht afschrijven van geld, het niet leveren van de bestelling) is minder dan 4%.

 

Uit de enquête blijkt dat 14% van de respondenten in het geheel geen gebruik maakt van diensten op internet als sociale netwerken, online bijhouden van uitgaven, bewerken en opslaan van teksten, foto’s en filmpjes en e-mail. Van degenen die deze wel gebruiken heeft 13% wel eens te maken gehad met verlies aan gegevens door technisch falen. Bijna tweederde van de gebruikers van deze dienstverlening vindt dat de veiligheid daarvan moet worden vergroot.

 

Bijna de helft van de respondenten is terughoudend met het delen van gegevens op internet door berichtgeving over hacken. Door de negatieve berichtgeving rond onder meer de OV-chipkaart en patiëntendossier zegt 41% huiverig voor elektronische diensten te

 

Ook de Europese Commissie publiceerde onlangs een onderzoek (door Eurobarometer) naar privacy. Daaruit bleek dat 62% van de burgers van de Europese Unie online zo weinig mogelijk informatie geven om de eigen identiteit te beschermen. Driekwart zou op elk moment opgeslagen privacygegevens willen kunnen wissen en 90% wenst in heel Europa dezelfde privacybescherming. De Commissie concludeert dat zorgen over privacy het online winkelen remt, en daarmee het herstel van de economie en het ontstaan van één markt in de Unie.