24-08-2011

ECP-EPN en het nieuwe werken

Komende tijd is ECP-EPN betrokken bij verschillende projecten op het vlak van nieuwe vormen van werken en arbeidsorganisatie. Onder meer is het platform supplier van de ‘Week van het nieuwe werken’, georganiseerd door Stichting Natuur en Milieu, die gehouden wordt van 7 tot en met 12 november aanstaande. De slogan van de campagne is ‘Het nieuwe werken doe je zelf’.

 

Vele andere uiteenlopende organisaties steunen de campagne, waaronder het Platform Slim Werken Slim Reizen en Centraal Beheer/Achmea, Vodafone, Microsoft, ANWB, EUR Rotterdam School for Management, ECP-EPN en TNO.

 

Verder wordt door ECP-EPN de Nationale Nieuwe Werken Barometer van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en Novay ondersteund. Dit betreft een regelmatige studie onder ruim 100 organisaties dat feitelijke informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek vergaart.

 

De Stichting Nationale Denktank heeft ‘Het werken van de toekomst’ dit jaar als thema. In dit project richten zich zo’n twintig jonge academici met een totaal verschillende studieachtergrond op een maatschappelijk vraagstuk, om voorstellen voor verbeteringen in beleid en daadwerkelijke implementatie te formuleren. Zij worden daarin bijgestaan door een consultancy-team en de inbreng van deskundigen uit het themagebied, onder andere van ECP-EPN.

 

Tijdens het Jaarcongres van ECP-EPN staan in de track De Toekomst onder meer nieuwe werkvormen en arbeidsrelaties centraal en wordt voor de vijfde keer de jaarlijkse enquête van ECP-EPN naar flexibel werken gepresenteerd.