28-06-2010

ECP-EPN bijeenkomst over profiling: “ondubbelzinnige toestemming bij gebruik cookies schrappen”

Voortbouwend op de ECP-EPN bijeenkomst over ‘behavioral targeting’ afgelopen 17  februari, hield ECP-EPN 22 juni jongstleden in het gebouw van VNO-NCW een seminar over de mogelijkheden en beperkingen van online ‘profiling’ voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Profiling is het creëren van een profiel van een consument, waardoor deze met gerichte en relevante advertenties kan worden benaderd (targeting).

Dagvoorzitter Bart Schermer, ECP-EPN, illustreerde het belang van dit onderwerp met resultaten van een poll onder Hyves-leden. Hieruit ontstond een verdeeld beeld. Veel deelnemers zijn van mening dat zijn of haar gegevens niet zomaar gebruikt mogen worden, maar dat dit eerst aan hen gevraagd moet worden. Wat de poll ook aangaf is dat men nog onwetend is over dit thema en dat dat mogelijk angst opwekt bij ‘de consument’.

Jelmer Voogel, behavioral targeting-expert bij Sanoma Digital, lichtte de manier waarop ‘behavioral targeting’ wordt ingezet bij Sanoma  toe. Targeting maakt advertenties voor zowel de consument als de adverteerder efficiënter en minder vervelend. Ook erkende hij de zorgen van de gebruiker. Hij gaf hierbij drie voorstellen voor de toekomst, te weten: opt-out standaardiseren, een eenmalige opt-in in te bouwen en mensen cookie- en privacywijs maken.

Hierna gaf de verantwoordelijk beleidsambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken een toelichting over het verloop van het implementatietraject van de Telecom Richtlijn. De consultatie van het Ministerie daarover die 28 mei sloot, leverde een aantal voorgestelde wijzigingen op van partijen uit het veld. “Het voorstel is nu in de nationale uitwerking van de Telecom Richtlijn wat betreft gebruik van cookies “ondubbelzinnige toestemming” te schrappen” aldus de verantwoordelijk beleidsambtenaar.  Bovendien, zo liet het Ministerie verder weten, komt het vereiste dat de eindgebruiker altijd vooraf moet worden geïnformeerd  te vervallen. Het is nu voldoende dat tegelijk met het plaatsen van de cookie informatie over de cookie wordt verstrekt. Deze informatie moet goed zichtbaar zijn voor eindgebruiker en als zodanig herkenbaar. Ook moet de informatie volledig zijn: duidelijk moet zijn wie de cookie plaatst, welk doel de cookie heeft en hoe lang deze meegaat. Wanneer er informatie wordt verzameld met behulp van de cookie zal bovendien duidelijk moeten worden gemaakt met wie deze informatie wordt gedeeld en waarvoor hij wordt gebruikt. Het verstekken van de juiste informatie is bovendien van belang voor beantwoording van de vraag of er toestemming is: van ‘gewone’ toestemming kan immers pas sprake zijn als degene die geacht wordt toestemming te hebben gegeven voldoende is geïnformeerd. Een en ander doet overigens geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de WBP als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens.

Spreker Ot van Daalen, directeur van Bits of Freedom, wees erop dat de gebruiker zeggenschap moet krijgen: men wilt weten wat er in zijn of haar profiel staat. Transparantie is geen optie, maar een must!

Gerrit-Jan Zwenne, partner bij advocatenkantoor Bird & Bird, gaf een overzicht van de huidige wetgeving en kwam hierbij tot de conclusie dat de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet niet op elkaar aansluiten. Het gevolg hiervan is dat praktijk en wetgeving met elkaar in botsing komen.

Genoeg stof dus voor de paneldiscussie die volgde en zich voornamelijk richtte op een goede oplossing voor zowel het bedrijfsleven als de gebruiker: een ‘en-en-oplossing’! Voor ECP-EPN zijn tijdens deze bijeenkomst goede stappen gezet, maar dat betekent niet dat we er al zijn. ECP-EPN zal zich hier dan ook zeker mee bezig blijven houden en voor inzetten!