10-10-2016

ECP Deelnemers Special: Blockchain op de proef gesteld

Louis de Bruin, Blockchain Leader Benelux IBM, gaf ons een inkijk in de Blockchain Garage in Groningen; lab waar tweehonderd studenten en vijftien hyperledger programmeurs werken aan toepassingen van Blokchain.

Zo wordt er met de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) aan een huis-tuin-en-keuken oplossing gewerkt waarmee bij diefstal e-bikes weer kunnen worden teruggevonden. De Bruin deelde daarnaast de constatering dat “Nederland qua Blockchain-projecten voor begint te lopen op andere landen in de wereld, vermoedelijk door onze zwaar technische en dienstverlenende samenleving.”

Een geheel andere insteek koos Johan Pouwelse, Associate Professor Blockchainlab aan de TU/Delft. Hij stond stil bij de fundamentele principes waaruit Blockchain is opgebouwd en waarmee “met blockchain een manier is gevonden om onze samenleving sneller, veiliger en goedkoper te herorganiseren”.

Menno van der Marel, Chief Executive Officer & medeoprichter van Fox-IT, liet zien dat de ontwikkeling van Blockchain-toepassingen meer is dan alleen PoC’s en dat er concreet marktwaarde te behalen is. Zo is Fox-IT benaderd door een pensioenuitvoerder die liever z’n vastgoed met Blockchain wil verdelen en hebben zij een lopende toepassing waarmee ze op de vastgoedmarkt een pilot draaien.

In deze pilot heeft Fox-IT een manier gevonden hoe om te gaan met diverse uitdagingen zoals ‘eigenaarschap’ en ‘juridische inbedding’ tegenover voordelen zoals een snelle op-en-afschakeling van een investering via een app.

Van der Marel gaf een boodschap mee aan de zaal: “Blockchain is durven ondernemen, met kleine afgebakende oplossingen, en daarin nieuwe business modellen ontwikkelen.”

Professor Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen voegde hieraan toe dat “de beste manier om snelle vooruitgang te boeken is te leren van onze fouten” en gaf daarbij een pleidooi voor ‘open innovatie’ in plaats van ‘gesloten innovatie’. Iske sloot af met het idee een prijs in te stellen voor de meest briljante Blockchain mislukking. Een goed initiatief gezien de lessen die er wereldwijd zijn geleerd door de casus Etherium. ECP zal hier nader over berichten.

Nederland onderneemt stappen om de potentie die Blockchain heeft om bedrijfsmodellen te ontwrichten in een voorsprong om te zetten. Ad Kroft, projectmanager van het publiek-private initiatief Blockchain Core Competence Center, bracht die boodschap in een interview met ECP-directeur Arie van Bellen en een promotiefilm van Dutchchain gemaakt door Rutger van Zuidam. ECP werkt samen met het Ministerie van Economische Zaken, TNO, NWO, FinTech en de Technische Universiteiten om de kenniscoalitie volgend jaar te starten.

Van Bellen nodigt iedereen uit om ECP en Blockchain ontwikkelingen te blijven volgen, zowel op het Jaarcongres ECP in november als in deelnemersbijeenkomsten volgend jaar. De presentaties kunt u hier nalezen.