25-03-2014

ECP aan het woord tijdens Europese debattenreeks

Waarom wordt digitale informatie uitwisseling steeds belangrijker? Is ICT belangrijk voor onze economie? Welke rol speelt Europa binnen de ICT en wat betekent dit voor burger? Op donderdag 20 maart was het in Eindhoven mogelijk om antwoord te krijgen op deze vragen en in discussie te gaan met Europese experts en lokale bestuurders.

Na zeven eerdere bijeenkomsten over de belangrijkste Europese onderwerpen, organiseerde de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie een debat waarbij het thema ‘Groei en Kennis door ICT’ centraal staat. Bezoekers waren geïnteresseerde burgers, ondernemers, studenten, belangverenigingen en beleidsmakers van gemeenten en provincies. Dagvoorzitter was Peter van der Geer van debat.nl. Lokale bestuurders en Europese experts zhebben tijdens dit debat hun visie gedeeld over dit onderwerp. Zo ook Arie van Bellen, directeur van ECP. Arie ging in zijn presentatie in op de digitalisering van Nederland en welke kansen, ontwikkelingen en risico’s hij daarbij ziet. Ook maakte hij de vergelijking met andere lidstaten: hoe digitaal en innovatief is Nederland?

Naast Arie van Bellen kwamen ook aan het woord: Luc Willems (adjuct secretaris-generaal Benelux), Rob Hartman (directeur ASML), Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven en voorzitter Stichting Brainport) en Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër CDA).

Presentaties en foto’s van deze middag zijn hier te vinden.