19-01-2010

e-Skills Project Nederland van start

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er wereldwijd en ook in Nederland een toenemend tekort bestaat aan voldoende geschoolde professionals met de juiste vaardigheden op ICT-gebied. Meer dan 50% van de grote organisaties geeft aan dat dit feit hun productiviteits- en efficiencyverbetering en daarmee innovatie in de weg staat. Afhankelijk van het groeiscenario na de recessie worden tekorten van 5-10% verwacht aan professionals met de juiste vaardigheden. Er zal dan met name een tekort zijn aan goed opgeleide projectleiders, security managers, enterprise-architecten, businessanalisten, technology managers, etc.. Deze tekorten belemmeren businessinnovatie en organisatievernieuwing en daarmee de ontwikkeling van de kennissamenleving. Om die tekorten terug te brengen heeft ECP-EPN, in overleg en met steun van het ministerie van Economische Zaken, het e-skills Project Nederland opgezet. Dit project moet bovendien de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk bevorderen.

 

Het e-skills Project Nederland sluit aan bij de lopende ICT-Agenda van het ministerie van Economische Zaken. Hierin is het bevorderen van e-Vaardigheden als speerpunt benoemd, omdat het van belang is voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het versterken van innovatie van producten en diensten. Rond de zomer van 2010 moet het project uitsluitsel geven of Nederland, in navolging van enkele andere landen, via een permanente opzet voor e-skills op nationaal niveau kiest, dan wel dat e-skills op een andere wijze worden ingebed in de ICT-Agenda. 

Lees hier het hele persbericht.