07-05-2021

Dutch Datacenter Association deelnemer ECP: samenwerken aan een digitale economie

“ECP verbindt partijen rondom de digitale economie en maakt de connectie tussen technologie en economie in onze samenleving sterker. Als brancheorganisatie van datacenters in Nederland vinden wij het van groot belang dat alle facetten van digitalisering worden meegenomen in de ontwikkeling van onze digitale economie. Dit begint bij een sterke samenwerking met de sector, bedrijfsleven, overheid, onderwijs en andere stakeholders. Wij vinden het dan ook een waardevolle toevoeging om deel uit te maken van het ECP-netwerk en kijken ernaar uit samen te bouwen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.” – Stijn Grove, Managing Director Dutch Datacenter Association.

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. De Dutch Datacenter Association verwoordt de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werkt daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid, en Digitale Economie & Mainport. Ze zetten zich in op het verbeteren en vergroenen van de stroomvoorziening en is tevens actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeert de DDA leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoot de DDA de datacenter industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en de positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport.

De Dutch Datacenter Association levert tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden. De DDA faciliteert haar leden en partners actief met informatie over relevante marktontwikkelingen tijdens de vele (interne) events en via vele mediakanalen.

Betrokken Deelnemers