15-04-2013

Draagvlak voor kwalificatiestelsel informatiebeveiligers

ICT speelt in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol als aanjager voor innovatie en economische groei. Daarvoor is het wel nodig dat we kunnen vertrouwen op de bestaande en nog te ontwikkelen ICT. Daar schort het nog wel eens aan. Regelmatig halen mislukte ICT-projecten, falende ICT-systemen en blunderende gebruikers het nieuws. De consequenties hiervan worden steeds ernstiger. De economische schade loopt alleen al voor Nederland in de miljarden euro’s per jaar.

 

Om hierin verbetering te krijgen, zijn onder meer goed opgeleide en ervaren professionals op het gebied van informatiebeveiliging nodig. Kwalificaties zijn een middel om kennis en ervaring van de professionals inzichtelijk te maken. Een stelsel van uniforme kwalificaties leidt tot meer uniformiteit en transparantie. Met een dergelijk stelsel wordt werving en selectie van informatiebeveiligers beter ondersteund en kunnen aanbieders van opleidingen gerichter opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging inrichten. Om effectief te kunnen zijn, moet het uniforme kwalificatiestelsel breed worden geaccepteerd en toegepast, en internationaal worden erkend.

 

In een werkconferentie, georganiseerd door het Platform voor Informatiebeveiliging, ECP/Digivaardig & Digiveilig en het CIO Platform Nederland wordt breed draagvlak opgehaald voor het invoeren van het kwalificatiestelsel, gebaseerd op het European e-Competence Framework (e-CF). Het ondertekenen van een convenant is een belangrijk moment tijdens deze bijeenkomst. Genodigd voor de conferentie zijn betrokken stakeholders, departementen, organisaties uit de vitale infrastructuur, opleiders, beroepsorganisaties en pers.  

 

De Werkconferentie Kwalificatie Informatiebeveiligers vindt plaats op 30 mei 2013. Voor meer informatie over deelname kunt u contact opnemen met ECP.