28-01-2016

Doorbraak Zorg Ontzorgd presenteert toekomstscenario’s om gebruik beeldschermzorg te versnellen

Lees hier het rapport.

Aanjager Dik Hermans (Vitavalley) nodigde afgelopen maand key spelers waaronder het ministerie van VWS, ING, Ziggo, zorginstelling Sensire, STMR en Zuidzorg, koepel OIZ en patiënten- en ouderenvertegenwoordigers uit om in twee sessies na te denken over de trends en onzekerheden waarmee zorgpartijen in de toekomst te maken krijgen. Dat leverde een set handzame scenario’s op met elk een andere dynamiek.

Regio, resultaatbekostiging of technologie voorop

Het eerste scenario (Regionale Zorgflix) gaat uit van een nog verdere decentralisatie waarbij elke regio de zorg op zijn eigen manier inricht en financiert. Dat zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de beeldschermzorg niet snel gaat, maar wel goed wordt geïntegreerd in het zorgsysteem. Het tweede scenario (Betalen voor resultaat) toont een nieuwe manier van financieren. Er wordt niet meer per handeling betaald maar voor de kwaliteit ervan. Beeldschermzorg neemt een belangrijke rol in, ook voor de preventie. Het live-contact met de huisarts bewaar je alleen voor de echt belangrijke gevallen. In het laatste scenario (Technologie en consument) staan technologie en consument voorop. Bedrijven buiten de zorg zoals Google en Apple of veiligheidsbedrijven gaan op het gebied van beeldschermzorg concurreren met zorginstellingen als Sensire. En privacy wordt het onderscheidend vermogen richting de klant.

Per scenario is bekeken wat verstandige handelingsopties zijn. Een aantal van die opties komen in alle drie de scenario’s voor: de robuuste opties. Voorbeelden daarvan zijn het beter in kaart brengen van de behoefte aan beeldschermzorg, het opleiden van zorgmedewerkers in digitale competenties en innovatief inkopen door verzekeraars.

Lees hier ons rapport met een uitgebreide toelichting op de drie scenario’s en de handelingsopties.

Grensoverschrijdend denken

Het Doorbraakproject zet er op in dat de scenario’s in 2016 ook regionaal gebruikt gaan worden. Het geeft spelers in de zorg concrete handvatten om beeldschermzorg over de grenzen van de eigen organisatie heen op te schalen. Denkt u dat de scenario-aanpak interessant is voor uw organisatie en/of partijen in uw netwerk, laat dan hier uw contactgegevens achter of neem direct contact op met adviseur Daniel Tijink.

Meer over Het Doorbraakproject

Het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft als focus het bevorderen van grootschalig gebruik van ICT-oplossingen voor de ondersteuning van zelfredzaamheid van ouderen thuis. De huidige wijze van financiering en organisatie vanuit zorginstellingen en leveranciers is nog niet ingesteld op een (24/7) ondersteuning die ouderen en hun mantelzorgers steeds meer verwachten en wensen. Daar is nieuw, overstijgend denken en handelen nodig. Het Doorbraakproject levert middels het organiseren van bovengenoemde scenariobijeenkomsten maar ook eHealth Stedenestafettes en het ondersteunen van consortia met opschalingsperspectief hier een bijdrage aan.