17-10-2013

Doorbraak Onderwijs en ICT

Hoe kun je ICT inzetten als middel om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken?

Met dit doel werken de PO-raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken samen aan het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Vertrekkend vanuit de behoefte van het onderwijs gaan we met relevante marktpartijen in gesprek over de voorzieningen en randvoorwaarden die nodig zijn op basisscholen en middelbare scholen, geven we gepersonaliseerd onderwijs daadwerkelijk in de praktijk van scholen vorm en doen we onderzoek.

De eerste stap is een marktconsultatie.

Voor meer info, kijk op www.doorbraakonderwijsenict.nl