19-10-2009

Discussiebijeenkomst eHealth met Steve Ballmer, CEO van Microsoft

Op 8 oktober jongstleden had op Schiphol een besloten discussiebijeenkomst plaats met Steve Ballmer, CEO van Microsoft, over de gezondheidszorg. Tijdens deze door ECP-EPN georganiseerde rondetafel werd in het bijzonder ingegaan op e-health: ‘Hoe de beste zorg te verlenen met betaalbare telezorgmethoden door innovatieve software en interoperabiliteit’. De deelnemers (opinionleaders en decisionmakers werkzaam bij ziekenhuizen, VWS, verzekeraars, technologieaanbieders) gaven aan hoe de ontwikkeling van betaalbare innovatieve telezorgmethoden kan worden bevorderd en de invoering ervan versneld. Ballmer lichtte het Personal Health Record (HealthVault) toe, een dienst die Microsoft heeft ontwikkeld en waarbij de patiënt de medische informatie grotendeels zelf beheert. Volgens de aanwezige deskundigen is het mogelijk dergelijke e-health-toepassingen te laten aansluiten op lopende initiatieven zoals het landelijke en lokale EPD. Beide systemen kunnen een bijdrage leveren aan een betere zorg tegen lagere kosten en ze kunnen elkaar versterken, was de algemene conclusie.

 

 

 Steve Ballmer, CEO Microsoft