22-10-2012

Discussie iPoort sociale media

Tijdens het iPoort-debat, georganiseerd door iPoort en ECP, op 1 oktober jl. over sociale media in de parlementaire democratie in Nieuwspoort, Den Haag, stelde oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet onder meer de volgende vragen: Verbetert het contact tussen burgers en politici door het gebruik van sociale media daadwerkelijk? Dit lijkt een makkelijke manier om een boodschap over te brengen, maar beïnvloeden sociale media de meningsvorming nu echt?
Het debat, dat onder leiding stond van de oud-Kamervoorzitter, werd gevoerd onder meer aan de hand van deze stellingen: “Sociale media zijn niet meer dan een snellere en makkelijkere manier om te polsen hoe een onderwerp maatschappelijk ligt om je als politicus daarmee te profileren”, en: “Burgers die heel actief zijn met sociale media zijn vooral ‘zendelingen’ of hoger opgeleid en hebben een bovengemiddelde belangstelling voor de politiek. Door de nadruk op sociale media worden diegenen tekort gedaan die politiek minder actief zijn, lager opgeleid en minder bedreven zijn in het gebruik van digitale media”.

Spreker Brigitte van der Burg, Kamerlid VVD, wees op de vele reacties die zij ontvangt, wat het soms lastig maakt aan iedere individueel bericht aandacht te schenken. Maar gezien de waarde die zij toekent aan nieuwe vormen van communiceren met haar achterban, blijft zij de nieuwe media zoals Twitter benutten.

Davied van Berlo (initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 & Pleio) gaf aan dat langzaam maar zeker sociale media voor contact ook bij de overheid geïntegreerd raken. Chris Aalberts, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam relativeerde de invloed ervan op politiek en bestuur sterk: "Veel getwitter, weinig wol".