29-01-2018

Digivaardig in de zorg: Een activiteitennetwerk door de hele keten

In de e-healthweek 2018 lieten meer dan 250 organisaties aan Nederland zien wat er met ICT kan binnen de zorg. Maar daarvoor zijn digitale vaardigheden wel hard nodig. ECP heeft in 2016 de coalitie digivaardig in de zorg opgericht. Hier hebben relevante partijen uit de zorg zitting (verpleegkundigen, zorginstellingen, het landelijk expertisecentrum Nictiz, informatieplatform ZiN, meerdere hogescholen). Verschillende activiteiten zijn ontwikkeld: online cursussen, zelftests en het vertalen van e-health naar rollen voor verpleegkundigen. In de afgelopen jaren is, mede door de inspanningen van de coalitie, de aandacht voor digitale vaardigheden in de zorg toegenomen. Op allerlei plaatsen en niveaus wordt herkend dat gebrek aan digitale vaardigheden de implementatie van e-health belemmert. Belangrijk daarbij is dat iedereen in de zorgketen digivaardig is: de zorggebruiker, de zorgverlener, de ICT-er in de zorg, de bestuurder en de opleider. Daarom is de coalitie uitgebreid tot een brede beweging, met voor elke doelgroep een werkgroep met enthousiaste mensen die allemaal dezelfde missie hebben: iedereen voldoende digivaardigheden aanleren om die e-healthtoepassingen te kunnen gebruiken die hij of zij nodig heeft voor (het leveren van) een optimale zorg. De coalitie verbindt en organiseert activiteiten die bijdragen aan de missie. Het is dus niet alleen een netwerk van mensen en van organisaties, maar vooral van activiteiten. Op 26 januari tijdens het slotcongres van de e-healthweek heeft Daniël Tijink de coalitie gepresenteerd, samen met Robert Bokhove van Pharos (werkgroep zorggebruikers) en de Erik de Vries van de HAN (werkgroep leiders).

Meedoen, meer weten?

Mail: info@digivaardigindezorg.nl Website: www.digivaardigindezorg.nl