10-03-2022

Alexandra van Huffelen overhandigt Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

Deze week overhandigde Alexandra van Huffelen de Tweede Kamer het hoofdlijnen beleid voor digitalisering. Hetgeen waar ECP zich al jaar en dag voor inzet, namelijk een veilige, inclusieve, maar vooral ook kansrijke digitale samenleving, staat centraal in de strategie. Naast aandacht voor kansen is er ook aandacht voor de schaduwzijde van digitalisering.

Om de menselijk maat te bewaken online is nieuwe wet- en regelgeving nodig, zo is te lezen in de brief. Bij het vormgeven daarvan moeten publieke waarden centraal staan. Dit zal gevolgen hebben voor digitale markten en daarmee grote tech-bedrijven. Een van de hoofdlijnen is digitale veiligheid, waarbij er veel aandacht uitgaat naar zowel privacy als safety by design en de regie van gebruikers (lees burgers) over zijn/haar online identiteit. Om economische en maatschappelijke groei door digitalisering te stimuleren is het belangrijk de digitale vaardigheid bij de burger en op de arbeidsmarkt te vergroten. Op die manier worden er kansen gecreëerd voor o.a. verduurzaming en in diverse sectoren, zoals de zorg en mobiliteit. Naast dat er een belangrijke (voorbeeld-)rol is weggelegd voor de overheid om dit alles te realiseren is hiervoor ook publiek-private samenwerking essentieel.

De strategie wordt breed gedragen, gezien deze is opgesteld door Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en ondertekend door Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Als ECP zien we veel gelijkenis tussen onze eigen visie en missie (maar ook die van onze programma’s) en de lijn die wordt uitgezet in de brief.  De komende maanden wordt een werkagenda digitalisering uitgewerkt op basis van de strategie. De ontwikkelingen hieromheen zullen we nauwlettend volgen.