10-04-2017

Digitalisering verandert bedrijvenlandschap

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar tijd sterk veranderd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn bijvoorbeeld minder winkels, internetcafés, drukkerijen en kroegen in het straatbeeld terug te vinden dan in 2007. Daar kwamen met name webwinkels, ICT-bedrijven en managementadviesbureaus voor terug. In dezelfde periode is het aantal bedrijven in Nederland sterk toegenomen; van 686.000 in 2007 naar 1,03 miljoen in 2017. In 785.000 bedrijven is er echter sprake van één werkzame persoon, een toename van 82 procent ten opzichte van 2007. Het aantal bedrijven met meer dan één werkzame persoon is de afgelopen tien jaar iets afgenomen. Grafiek CBS bedrijven personeel werkzaam Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

ICT-dienstverleners

Dat het aantal bedrijven in tien jaar zo hard is gestegen, heeft deels te maken met een grote toename van het aantal bureaus dat is gespecialiseerd in managementadvies, accountancy en administratie. Het aantal managementadviesbureaus is in tien jaar bijvoorbeeld met ruim 63 duizend toegenomen naar bijna 109 duizend. Ook de aanwas van ICT-dienstverleners en bedrijven in de bouw was fors en verdubbelde ruim in tien jaar: het aantal ICT-dienstverleners steeg van bijna 27 duizend naar bijna 56 duizend bedrijven. Een overgroot deel van die bedrijven is een bedrijf met één werkzaam persoon. Dat geldt ook voor de al eerder genoemde webwinkels.

Veranderend bedrijvenlandschap door digitalisering

De verschuivingen in het bedrijvenlandschap kunnen onder andere bekeken worden in het licht van toenemende digitalisering, bijvoorbeeld de ruime vervijfvoudiging van het aantal webwinkels. Er is bovendien een duidelijke verschuiving te zien naar bedrijven met slechts één werkzame persoon. In de bouw is bijvoorbeeld het aantal bedrijven met meerdere werkzame personen met 450 gedaald. Het totale aantal bedrijven in de bouw steeg echter wel, met ruim 26 duizend. Lees het volledige rapport bij het CBS