15-12-2014

Digitale Vaardigheden in de Zorg

De presentaties

Na een introductie van aanjager Dik Hermans lichtte lector Erik de Vries (HAN) een onderzoek naar digitale vaardigheden toe. Hij legde uit dat hij negen verschillende aspecten onderkende, van basisvaardigheden tot het innovatief gebruik van ICT in de zorg, van het werken vanachter een beeldscherm tot het kunnen uitleggen van cliënten hoe met ICT om te gaan. Bekijk hier zijn presentatie.

Lies van Gennip, directeur van NICTIZ haalde de highlights uit de e-healthmonitor, waarin ze liet zien dat we in Nederland niet alleen voorop lopen, maar het gebruik ook blijft groeien. Toch is er op veel terreinen nog te winnen, met name in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Bekijk hier haar presentatie.

Als laatste spreker stond Roy Tomeij op het podium, voorzitter van het programma Digivaardig van ECP/EZ. Hij vertelde aan de hand van de piramide van Digitale Vaardigheden over de brede basis van digibeten, de mensen die in staat zijn goed gebruik te maken en de ICT-specialisten in de top. Daarnaast werden door Digivaardig ontwikkelde tools ter verbetering van digitale vaardigheden besproken, zo zou voor de zorg bijvoorbeeld de ontwikkelde e-mailcursus slimmer ondernemen in 1 minuut (www.slimmerondernemenin1minuut.nl) zorg specifiek gemaakt kunnen worden. Bekijk hier zijn presentatie.

De werkgroepen

Geïnspireerd door deze inleiding gingen vijf werkgroepen aan de slag. In een eerste ronde werden de problemen geïnventariseerd, in de tweede werd er gezocht naar oplossingen. In alle groepen waren twee zaken duidelijk. Ten eerste is er geen enkele twijfel dat ICT een belangrijke ontwikkeling is voor de maatschappij en dus ook voor de zorg en dat we daar ook in de zorg goed mee om moeten kunnen gaan. Ten tweede gaat het de zorg én de zorgprofessional primair om zorgen. ICT moet hen daarin ondersteunen en er zijn om de kwaliteit van het werk te verbeteren. De vraag is dus wat de problemen zijn en wat er moet gebeuren.

Lees hier het hele verslag.

Hier kunt u de verslagen per subgroep nalezen.