14-11-2013

Digitale ontwikkeling beroepsbevolking neemt vlucht

Als eerste Nederlandse topsector heeft de Creatieve Sector Toekomstprofielen ontwikkeld. Deze praktische en beeldende beschrijvingen van beroepen moeten werkgevers, werknemers en opleiders stimuleren kennis, vaardigheden en digitale kwalificaties te ontwikkelen om klaar te zijn voor 2020. Ruud Schets van het Nederlandse Uitgeversverbond sprak tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen de verwachting uit dat andere sectoren de werkwijze overnemen. Schets overhandigde de publicatie ‘2020 begint morgen’, waarin de aanpak om toekomstprofielen voor een topsector te realiseren staat beschreven, aan Erik de Vries lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Kijk hier voor meer informatie en een Prezi presentatie over de Toekomstprofielen.

Stimuleren
De Toekomstprofielen 2020 voor de Creatieve Sector zijn uitgewerkt door BTB Uitgeverijsector, A&O Fonds Grafimediabranche, OCI, GOC en Digivaardig & Digiveilig. Volgens de initiatiefnemers stimuleren de praktische toekomstprofielen andere sectoren deze ook te ontwikkelen. Ruud Schets, secretaris Sociale Zaken bij het Nederlands Uitgeversverbond: “Onze publicatie ‘2020 begint morgen’ bevat onderbouwde toekomstprofielen die illustratief zijn voor de verwachte veranderingen in een sector. In de creatieve sector gaan de digitale ontwikkelingen op dit moment razendsnel. De sector maakt een switch van analoog, print en mediaspecifiek naar digitaal en crossmediaal. Rollen en werkzaamheden van drukkers, vormgevers, fotografen en uitgeverijen veranderen volledig. Wie als werkgever of werknemer hier niet op inspeelt, willekeurig in welke sector je actief bent, loopt productiviteit mis of is kansloos op de arbeidsmarkt in 2020.”

Erik de Vries, verbonden aan het lectoraat Innovatie in de publieke sector van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Zorgalliantie Arnhem, wil met het aanmenen van ‘2020 begint morgen’ voorsorteren op de ontwikkelingen in de zorgsector. “De zorgsector staat voor enorme uitdagingen. Digitalisering speelt in toenemende mate een cruciale rol om zorg te verlenen. Daar moeten wij onze 25.000 medewerkers en 10.000 studenten op voorbereiden.”

ICT-competenties op de werkvloer
Dat nog niet alle werknemers ICT-competent zijn bevestigt Dr. Ing. Alexander van Deursen van de Universiteit Twente. Van Deursen heeft de afgelopen maanden in het kader van onderzoek dat eind november 2013 wordt gepresenteerd 51 managers uit zes Nederlandse topsectoren geïnterviewd over de ICT-competenties van hun werknemers. Alexander van Deursen: “De samenleving wordt steeds digitaler en ook op de werkvloer wordt de behoefte aan medewerkers met hoge ICT-competenties steeds groter. ICT is inmiddels een integraal onderdeel van het werk van de meeste Nederlandse werknemers geworden. Managers nemen aan dat medewerkers hun digitale competenties op orde hebben, toch hebben veel organisaties hier onvoldoende zicht op. Monitoring van ICT-competenties bij personeel is nog ongebruikelijk.” Uit de interviews die Van Deursen afnam in de sectoren Creatieve Industrie, High Tec Systemen en Materialen (HTSM), Logistiek, Zorg, Bouw en Overheid, blijkt dat een tekort aan ICT-competenties onder managers niet als een urgent probleem wordt gezien. Deels omdat andere competenties als belangrijker worden ervaren. “Daar schuilt een risico”, volgens Van Deursen. “De digitalisering gaat in hoog tempo door en het is belangrijk dat medewerkers de gelegenheid wordt geboden dit bij te kunnen houden. De toekomstprofielen kunnen daarnaast helpen om goed in beeld te krijgen wat een medewerker op het gebied van ICT moet beheersen in 2020.”

Willem Vermeend, ICT ondernemer: “De komende 20 jaar gaat de economie meer veranderen dan de afgelopen 50 jaar en dat komt door ICT ontwikkelingen. Toekomstprofielen spelen daarbij een belangrijke rol en opleidingen, trainingen en onderwijs moeten zich richten op een gedigitaliseerde samenleving. We gaan uiteindelijk naar een smartphone en tablet economie.”

Kijk hier voor een korte video met Willem Vermeend, ICT ondernemer, Walther Tibosch, voorzitter Vakinstelling Sint Lucas en Roel Schulting, voorzitter CA-ICT over het belang van Toekomstprofielen.

Over Digivaardig & Digiveilig
Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma is in 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en wordt daarnaast gesteund door de Europese Commissie en diverse bedrijven ((KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN en Ziggo). Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl.

Over GOC
GOC voor personeelsontwikkeling in de creatieve industrie. GOC helpt mensen en organisaties in de creatieve industrie met leren en ontwikkelen. Daarvoor wordt permanent onderzoek gedaan naar trends in de sector en in de creatieve beroepen, deze vertalen wij in publicaties, beroepsprofielen en opleidingstrajecten. Ook organiseert GOC het grootste loopbaancentrum van Nederland C3 werkt!

www.goc.nl/over-GOC

Fotobijschrift: Erik de Vries van de Zorgalliantie Arnhem en lector aan de HAN ontvangt de publicatie ‘2020 begint morgen’ uit handen van Ruud Schets van het Nederlandse Uitgeversverbond.

Het onderzoek van de Universiteit Twente over ICT-competenties op de werkvloer wordt eind november gepresenteerd.