19-06-2018

Digitale identiteit voor op je telefoon

Naast je paspoort en rijbewijs, ook een toepassing op je telefoon, waarmee je snel en veilig je identiteit kunt aantonen met nog meer privacy-mogelijkheden. TU Delft heeft – samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en IDEMIA (de huidige producent van Nederlandse paspoorten) en advocatenkantoor CMS, en binnen het verband van de Dutch Blockchain Coalition – een eerste prototype ontwikkeld voor een digitaal stempel dat deze functie op termijn mogelijk kan vervullen. Deze digitale identiteit is gebaseerd op Delftse innovatieve blockchain-technologie, de zogenaamde Trustchain. Het prototype is gedemonstreerd tijdens een BZK-bijeenkomst op 7 juni. Na de zomer gaat in twee gemeenten een gebruikersproef met deze techniek van start. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband van ongeveer 30 kernpartners uit de financiële dienstverlening, verschillende (top)sectoren als logistiek, energie, veiligheid en ICT, ministeries, de kenniswereld en toezichthouders. ECP is één van de founding partners en neemt als kernpartner deel aan de coalitie. Als neutrale partij heeft ECP een verbindende rol tussen de overige partners in deze pps. De coalitiepartners testen de mogelijkheden van digitale identiteiten voor blockchain, onderzoeken wet- en regelgeving en ontwikkelen een Human Capital Agenda. Lees hier meer