19-02-2018

Digitale geletterdheid van CEO’s

Wat betekent de informatiesamenleving voor hen die verantwoordelijk zijn voor een organisatie? Masterstudent Vera Batelaan werkt sinds februari aan haar scriptie in samenwerking met ECP. Voor haar studie Human Resource Management aan de Erasmus Universiteit onderzoekt zij de digitale geletterdheid van CEO’s. De ‘21st century digital skills’ vormen een belangrijke bijdrage aan het gehele palet van vaardigheden die onder de noemer human capital vallen. Vera gaat binnen het team e-skills kijken naar het niveau en de impact van de digitale geletterdheid onder CEO’s. Ze hoopt nog voor de zomervakantie haar onderzoek af te ronden.