22-03-2019

Digitaal magazine Monitor Open Standaarden 2018 gepubliceerd

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale overheid en meer wil weten over open ICT standaarden is er nu het Magazine Monitor Open standaarden 2018! 25 februari 2019 is de Monitor Open standaarden 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd door staatssecretaris Knops met een begeleidende brief: het gaat goed met het gebruik van open standaarden maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Bekijk nu zelf de stand van zaken omtrent het correct uitvragen van de verplichte open standaarden in aanbestedingen, welke voorzieningen goed scoren en wat nog meer te zeggen valt over het gebruik van de open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Een positieve stijging betreft het aantal aanbestedingen waarin om open standaarden wordt gevraagd. In 2016 was dit 72%, in 2017 81% en in 2018 was het 85%. Daarentegen neemt het percentage waarin om alle relevante open standaarden wordt gevraagd echter af: van 18% (2016) via 12% (2017) tot 6% (2018). Het gebruik van open standaarden in overheidsbrede voorzieningen is een succes: In 70% van de gevallen dat een standaard relevant is wordt geheel voldaan. In 18% van de gevallen wordt deels voldaan of er zijn concrete plannen om er binnenkort aan te voldoen. open standaarden grafiek Het magazine geeft een selectie van de onderzoeksresultaten. Benieuwd naar alle resultaten en duiding? Het hele rapport is te downloaden via de coverpagina van het magazine. Voor nadere toelichting, neem contact op met het Bureau Forum Standaardisatie: info@forumstandaardisatie.nl