16-12-2014

Digitaal Hulpplein biedt ingang voor onvoldoende digivaardige burgers

Het Digitaal Hulpplein – www.digitaalhulpplein.nl –  biedt een ingang voor mensen die  over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen in de digitaliserende samenleving. Het helpt hen bijvoorbeeld om zelfstandig gebruik te maken van elektronische dienstverlening van gemeenten, UWV en Belastingdienst, maar ook om meer kans te maken op de arbeidsmarkt en  te profiteren van de sociale kanten van internet. Het Digitaal Hulpplein is niet alleen online te bereiken, maar ook telefonisch (t. 0800 – 023 4444) en via het landelijk netwerk van doorverwijzers dat bestaat uit medewerkers van onder andere bibliotheken en UWV.

Digitale vaardigheden noodzakelijk
Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. In veel beroepen is het  een vereiste om met een computer om te kunnen gaan. Ook het contact met de overheid verplaatst zich van het fysieke loket naar het online loket. De decentralisaties op het terrein van zorg, jeugd en werk en inkomen leiden er bovendien toe dat ook steeds meer gemeenten hun contacten digitaliseren. En ook de arbeidsmarkt is sneller en beter toegankelijk via internet.  Kortom, het beschikken over digitale vaardigheden is niet meer vrijblijvend. Samenwerkingsverband

Initiatiefnemers
Diverse organisaties en initiatieven zien de noodzaak voor een vangnet voor minder digitaal vaardigen. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digivaardig & Digiveilig, Computerwijk, Digisterker, de Digitale Steden Agenda, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, SeniorWeb, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Digitaal Hulpplein. Daar wordt reeds bestaand aanbod om digitale vaardigheden te verbeteren samengebracht, zodat iedereen hier eenvoudig toegang toe heeft.