07-05-2010

Digiraad bereidt zich voor op het WCIT

De DigiRaad (adviesraad voor en door jongeren over veilig internet, ondergebracht bij het programma Digivaardig & Digibewust) onderneemt verschillende activiteiten op het WCIT2010. Wij zetten ze voor u op een rij!

 

Tijdens het WCIT en met name in de track eInclusion wordt er gepraat over de digitaliserende wereld; hoe men daarin beweegt en hoe we ons daarin moeten gaan bewegen. Een groep die zich hier makkelijk in lijkt te bewegen zijn jong volwassenen, zij zijn tevens de toekomst. De track eInclusion hecht dan ook veel belang aan hun mening.

 

Call for action!
De DigiRaad werkt hard aan een instructie dat overheden en bedrijven wereldwijd praktische handvatten biedt over hoe zij jongeren meer kunnen betrekken bij het opzetten van beleid/ ontwikkelen van producten, etc. Er wordt namelijk nog te weinig belang gehecht aan de mening van jongeren. Juist daar waar het gaat om technologie dient kennisoverdracht plaats te vinden van jongeren op ouderen. Laten we deze kennis niet onderschatten, of beter, erkennen!

 

Daarom doet de track eInclusion gezamenlijk met haar partners een oproep aan de wereld jongeren niet langs de zijlijn te laten staan, maar hen toch vooral ook te raadplegen. De DigiRaad denkt daarbij bijvoorbeeld aan een vaste groep enthousiaste jongeren die iedere maand bijeenkomt om een bedrijf op allerlei gebieden te adviseren, en ook aan een online forum dat alleen indien nodig wordt geraadpleegd als klankbord. De DigiRaad zal deze instructie op de laatste dag van het WCIT (27 mei 2010) in de track eInclusion presenteren.

 

Sessie
Op de tweede dag van het WCIT (26 mei 2010) organiseert de DigiRaad een sessie in het eInclusion paviljoen. Hierin geven zij de bezoeker al spelenderwijs inzicht in de wereld van jongeren. Hoe gaan zij om met privacy? Wat vinden zij belangrijk als het gaat om sociale media? Hoe kun je jongeren bereiken? Wij hopen u te mogen verwelkomen in het eInclusion paviljoen!

 

Videoverslagen
De DigiRaad maakt ook videoverslagen van het WCIT. Van interviews met aansprekende sprekers tot een overzicht van welke nieuwe toepassingen en inzichten zij hebben gevonden op het WCIT2010. Deze verslagen kunt u begin juni bekijken op www.digiraad.net.