17-10-2018

Des Indes diner met Francesca Rossi over AI en ethiek

Op 11 oktober organiseerde ECP voor een select gezelschap een debat rondom ethiek en technologie tijdens een Des Indes diner. Gastspreekster was professor Francesca Rossi, IBM Global Leader for AI & Ethics. Daarnaast was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer aanwezig.

Het centrale thema tijdens het Des Indes diner was een verantwoorde toepassing van Artificial Intelligence, naast alle kansen en potentieel die AI biedt. Dit binnen het bredere kader van verantwoord omgaan met data en de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken.

Prof. Francesca Rossi, binnen IBM wereldwijd verantwoordelijk voor AI & Ethics en o.a. lid van de AI-adviesgroep van de Europese Commissie gaf een inleiding over “Responsible AI”. Vervolgens gaf staatssecretaris Mona Keijzer, die namens het kabinet in juni de Digitaliseringsstrategie publiceerde, hier een reactie op.

ECP organiseert besloten diners in Hotel Des Indes in Den Haag voor premium-deelnemers, Raad van Advies, bestuur, enkele jongeren, Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit de wetenschap. Het zijn discussie-avonden met een prominente spreker die politiek, bestuurlijk of inhoudelijk op het gebied van digitalisering actief is.

Des Indes diners zijn inspirerende avonden met als doel de uitwisseling van inzichten, discussie en het eventueel benoemen van een gezamenlijke vervolgactie.