19-09-2018

Des Indes diner met de Nationale Ombudsman

Op 4 september organiseerde ECP voor een select gezelschap een debat tijdens een Des Indes diner. Gastspreker was de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Het werd een interessante en geanimeerde avond waarbij de heer van Zutphen zijn visie naar voren bracht op de impact van de digitalisering van de dienstverlening van de overheid. Zijn instituut heeft verschillende onderzoeken daarnaar gedaan. Een van de conclusies na een discussieronde met de gasten uit het bedrijfsleven, overheden, de Digiraad en kenniswereld was dat er in de toekomst nauw zal worden samen gewerkt met de Nationale Ombudsman op het gebied van kennisuitwisseling en mogelijk samenwerking rond bijvoorbeeld het thema digitale vaardigheden.