21-03-2011

Des Indes Debatten Premium Members

Onlangs had in Des Indes een discussiebijeenkomst plaats voor premium members van ECP-EPN, het eerste Des Indes Debat van 2011. Als speciale gasten waren uitgenodigd mevrouw Annemarie Jorritsma (burgemeester Almere en voorzitter VNG) en hoogleraar prof. dr Frans Brom (hoofd Technology Assessment van het Rathenau Instituut Rathenau Instituut). Prof. dr Gerard van Oortmerssen (hoogleraar Universiteit van Tilburg) zat de avond voor.

De genodigden spraken over de digitalisering van de overheidsdienstverlening en de impact van ICT in de publieke ruimte. Vanwege de naderende verkiezingen passeerde ook elektronisch stemmen de revue. Allen meenden dat de herinvoering van elektronisch stemmen op stembureaus uiteindelijk fouten vermindert maar dat de al dan niet legitieme bezwaren van veel kiezers niet genegeerd mogen worden.

 

Het proces van de invoering van nieuwe digitale diensten (‘slimme’ energiemeter, OV-chipkaart) verdient in het algemeen extra aandacht stelde men omdat brede maatschappelijke acceptatie een voorwaarde is voor slagen. Voorzitter Gerard van Oortmerssen merkte op dat het uitspreken van een hoge ambitie beslist van belang blijft (zonder ‘slimme’ meter bijvoorbeeld geen duurzame energievoorziening) en dat in een vroeg stadium moet worden begonnen met het publiek maken van plannen. Transparantie en discussie over voor- en nadelen zal volgens hem de ingebruikname vergemakkelijken.

Op 31 mei zal prof. dr Robbert Dijkgraaf (voorzitter KNAW) te gast zijn bij het Des Indes Debat voor premium members en op 20 juni de heer Lodewijk de Waal (voormalig voorzitter FNV en voorzitter platform Slim werken, Slim reizen).