20-02-2012

Des Indes Debatten 2012

Voor de premium members van ECP staat ook dit jaar weer een aantal dinervergaderingen op de rol. Deze besloten bijeenkomsten vinden in het algemeen plaats in hotel Des Indes te Den Haag. Het eerste debat wordt gehouden halverwege maart en speciale gast van die avond is de heer Arthur Docters van Leeuwen. Hoofdonderwerp van het debat is overheid en ICT.

De heer Docters van Leeuwen is verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Eerder was hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

 

Bij het tweede debat, dat halverwege de maand mei plaatsvindt, zijn de heer Ivo Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie) en de heer Erik Akerboom (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) onze speciale gasten in Des Indes. Internetveiligheid en cybercrime zijn dan onder meer onderwerp van discussie.