22-10-2012

Des Indes Debat ontving op 1 oktober jl. Gerdi Verbeet

"ICT-oplossingen om de democratie te bevorderen, bijvoorbeeld via sociale media, hebben ook een keerzijde. Ook in Nederland zijn er nog steeds veel mensen, die nauwelijks weten hoe je een muis hanteert. ICT-oplossingen die de kloof tussen kiezers en gekozenen meestal kleiner maken, maken die voor sommigen daarom juist groter."
 

Dit stelde oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een Des Indes-debat op 1 oktober jl. over de stelling "De parlementaire democratie is gebaat bij veel gebruik van sociale media".

Verbeet ziet het potentieel van sociale media om het contact tussen politici en de bevolking te verbeteren. Nadelen voor de democratie kon zij ook noemen: "In de Tweede Kamer heb ik dat de afgelopen jaren gezien hoe twitterende Kamerleden of bewindslieden het debat dat ze binnen niet konden winnen, buiten de zaal naar hun hand probeerden te zetten. Als Kamervoorzitter heb je dan het gevoel dat er twee debatten tegelijk spelen – en op dat ándere debat heb je geen enkele greep. Deze ontwikkeling is niet bevorderlijk voor een transparante democratische besluitvorming.

De tekst van de inleiding die Gerdi Verbeet op 1 oktober jl. in Des Indes hield is hieronder te lezen.