10-12-2009

Des Indes Debat: Mens verandert ICT

“Je kunt zeggen dat ICT het gedrag van mensen heeft veranderd, maar met bijna nog meer recht dat mensen ICT hebben veranderd.” Dit zei prof. dr. Paul Schnabel, socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het wetenschappelijk overheidsinstituut dat ontwikkelingen in de samenleving onderzoekt. Hij deed deze uitspraak tijdens de dinervergadering van ECP-EPN over de invloed van ICT op sociologische ontwikkelingen in de maatschappij op 9 december jongstleden in Hotel Des Indes. “De mobiele telefoon bijvoorbeeld, bedoeld voor het zakenleven, is communicatie-instrument voor het alledaagse contact bij uitstek geworden. De technologie heeft zich dan ook steeds meer aangepast aan de behoeften van de werkelijke gebruikers: wij allemaal. Mensen maken creatief gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden. Het is dan ook niet zo zeer dat ICT de wereld verandert maar het inventieve gebruik ervan doet dat wel. Daardoor wordt geleidelijk aan duidelijk wat ermee kan. Ook voor de computer geldt dit. FaceBook, Hyves en Twitter zijn niet bedacht door technici. Er is sprake van een wisselwerking waarin de toepassingen groeien als deze hun dienst bewijzen, wat tegelijk betekent dat het gedrag verandert. De mobiele telefoon en internet zijn zo een sociaal medium geworden in plaats van in de eerste plaats een zakelijk”, stelde Schnabel.