19-01-2010

Denkt u mee met eHerkenning in 2010?

Voor een goed verloop van elektronische dienstverlening van de overheid aan het bedrijfsleven, moeten overheidsdienstverleners erop kunnen vertrouwen dat bedrijven die transacties met hen doen daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Voorbeelden van zulke transacties zijn ziekmelding bij het UWV, het indienen van jaarverslagen, het indienen van subsidieverzoeken, etc. Voor betrouwbare identificatie en authenticatie bij de uitwisseling van dit soort informatie is het programma eHerkenning voor bedrijven opgezet.

 

In 2009 was ECP-EPN betrokken bij dit programma om de eisen die bedrijven aan deze eHerkenning stellen te inventariseren. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer “wat mag het de gebruiker kosten”, de portabiliteitsvraag en “waar ligt de verantwoordelijkheid bij mislukte transacties”? In 2010 nodigen we opnieuw toekomstige gebruikers van eHerkenning uit om input te leveren op de plannen.

 

Voor meer informatie rondom dit thema kunt u contact opnemen met David de Nood,david.de.nood@ecp-epn.nl.
 

Zie ook eHerkenning voor bedrijven