31-05-2017

Een ‘deep dive’ om ons Jaarcongres snel te leren kennen?

Verslag Jaarcongres ECP 2016 “Wat fijn dat jullie in zulke groten getale aanwezig zijn, om samen na te denken en te praten over de toekomst van de informatiesamenleving!” Met die woorden opende directeur Arie van Bellen op 17 november 2016 het Jaarcongres van ECP met als thema: ‘de volwassen informatiesamenleving, het nieuwe normaal’. Op het congres in de Fokker Terminal in Den Haag waren ruim 800 bezoekers. “Wij gebruiken dit jaarlijkse moment om onze bouwstenen uit te dragen”, vervolgde Van Bellen zijn opening vanaf het centrale podium. “Om ontwikkelingen te duiden en het debat over de toekomst en rol van ICT in onze samenleving te stimuleren.” Het congres ging in de plenaire zaal van start met een interactieve rondvraag langs de deelnemers met als centrale vraag: ‘op welk domein moet Nederland in 2017 een doorbraak bewerkstelligen?’ Vanuit de zaal kwamen drie thema’s naar boven: zorg, onderwijs en (big) data. Die thema’s stonden ook centraal in veel van de parallelsessies die later op de dag plaatsvonden. Privacy & Ethiek Van Bellen benadrukte dat in de discussie over de toekomst van de informatiesamenleving ook ruimte moest worden gemaakt voor ethische vraagstukken. Met trots presenteerde hij daarbij het, door ECP samengestelde, boek The Art of Ethics in the Information Society – Mind You, waarvan hij het eerste exemplaar mocht overhandigen aan Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. De plenaire opening werd afgesloten met een keynote speech van Maurits Martijn en diens nieuwe boek ‘Je hebt wél iets te verbergen!’. De auteur stelt dat opvattingen over privacy onderhevig zijn aan de tijdsgeest en dat men daarom vaak bewuster moet bezig zijn met privacyvraagstukken.      Sessies & Verkiezingsdebat De 28 parallelsessies in de Fokker Terminal liepen langs zeven themaroutes; DataRoute, InfrastructuurRoute, E-healthRoute, TrendRoute, VertrouwenRoute, E-skillsRoute en de EthiekRoute. Voor de sessie ‘Digital Darwinism: de hype Blockchain ontketend’ was veel animo met bijna 200 deelnemers. Het onderwerp blockchain heeft in 2016 prominent op de agenda van ECP gestaan en zal ook het komende jaar een groot punt van aandacht zijn. Bij de sessies ‘Consult voor 17 miljoen Nederlanders’, ‘Ambities op de ICT Arbeidsmarkt’ en ‘Programmeer je collega’ stond de rol van ICT in het onderwijs centraal. Tegelijkertijd werd in ‘(Big) Data verbetert de zorg’, ‘Digitale Zorg en Privacy’ en ‘In gesprek over het nieuwe normaal in de zorg’ gekeken naar de toekomst van de zorg. Techjournalist Brenno de Winter werd gevraagd hoe het zit met bewustwording rondom nieuwe technologieën. In zijn betoog stelde hij dat er eigenlijk een ramp van Titanic-proporties nodig is voordat we eindelijk gaan realiseren hoe belangrijk ICT voor ons als samenleving is. Om zijn punt te onderstrepen droeg De Winter een reddingsvest tijdens zijn presentatie. Zorgvisie: de zorgzame informatiesamenleving Een van de zwaartepunten van de dag was de presentatie van de nieuwe Zorgvisie van ECP, getiteld: De zorgzame informatiesamenleving, het nieuwe normaal in de zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van ECP-voorzitter Tineke Netelenbos. “Wij als ECP zien enorm veel kansen liggen binnen de eHealth”, zei de ECP-voorzitter. “eHealth zorgt ervoor dat mensen langer en beter thuis kunnen blijven wonen, minder eenzaam zijn en zich vertrouwder voelen. Met dit visiedocument hopen we de Nederlandse overheid van hulp te kunnen zijn met de verdere ontwikkeling van eHealth.” Van Rijn nam het visiedocument dankbaar in ontvangst. “Ik ben ook zeer te spreken over het gekozen thema! eHealth moet inderdaad het nieuwe normaal in de zorg worden. We zien nog te vaak dat eHealth naast bestaande zorg wordt neergezet of slechts aan bestaande zorg wordt toegevoegd. eHealth moet onderdeel worden van de reguliere zorg, het moet normaal zijn. Het past in de trend dat mensen thuis goede zorg wensen te ontvangen zodat ze thuis oud kunnen worden.” Bouwstenen Het Jaarcongres ECP werd afgesloten door Arie van Bellen, die de secretaris-generaal Siebe Riedstra van Veiligheid & Justitie op het podium verwelkomde. Samen presenteerden zij de nieuwe DigiDuck in verband met het begin van de campagne: Week van de Mediawijsheid. Donald Dingemanse en Jelle Sturkenboom van project MARCH legden in 10 minuten uit wat een exoskeleton, een extern harnas, precies is. Tot slot gaf Claire Boonstra (Operation Education) een keynote over de toekomst van het onderwijs. “Wij hopen vandaag voor u een aantal waardevolle bouwstenen te hebben neergelegd in onze sessies”, besloot Van Bellen. “Wij geven u deze graag mee zodat u verder kunt. Ook wij gaan verder! Het komende jaar zullen wij rondom al deze kernthema’s nieuwe sessies en debatten organiseren! En ik vraag u alvast 16 november 2017 te noteren in uw agenda’s voor de twintigste editie van het Jaarcongres ECP.”      Expositie & Icarus Award ECP organiseerde voor de tweede maal een technologie-kunstexpositie op het Jaarcongres ECP waarin kunstenaars de toekomst van onze informatiesamenleving bevragen en de ethische vraagstukken van nieuwe technologieën proberen te duiden. Het exoskeleton van Project MARCH en het boek The Art of Ethics in the Information Society – Mind You, waren te vinden op de technologie-kunstexpositie. De overige kunstenaars dit jaar waren Alex Verhaest (België) met haar media kunstwerk Temps Mort, Jeroen van Loon met zijn installatie Kill your Darlings en Patrick Tresset (Verenigd Koninkrijk) met het werk 3RNP Work With Robots. Ook werd er voor de tweede maal, in samenwerking met deFusie, de Icarus Award uitgereikt aan jong talent met als thema: De informatiesamenleving: de droom of de val van Icarus. Vincent Hoenderop mocht de award in ontvangst nemen met zijn werk: Proef je status. Door middel van een koffiezetapparaat maakt hij data-discriminatie op een speelse manier duidelijk. Eerst dien je je postcode in te voeren. Op basis van de postcode (goede vs slechte buurt) bepaalt het apparaat of je een lekker of een slap kopje koffie krijgt.      BNR BNR Nieuwsradio zond voor een groot deel van de dag uit vanaf conferentievloer van het Jaarcongres. Verscheidende deelnemers aan het congres schoven door de dag heen aan in de uitzending. Zo maakte ECP-voorzitter Netelenbos gebruik van het moment om de Digitale Mainport onder de aandacht te brengen en het belang van de mainport voor de Nederlandse economie te onderschrijven. Michiel Steltman (DINL) meldde eerder al dat vijf procent van de Nederlandse economie inmiddels voortkomt uit de Digitale Mainport.      Bekijk hier de videocompilatie van de dag.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video