22-01-2018

Deep Dive digitale geletterdheid Groningen

Op woensdag 17 januari kwamen ruim 25 mensen van Groningse start-ups tot leerkrachten en schoolleiders, van grote Nederlandse bedrijven tot lokale ondernemers bij elkaar in The Big Building, de start-up hub van de stad Groningen. Doel was om met elkaar van gedachten te wisselen over Samen Digiwijzer, een samenwerkingsverband van CodePact, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en Mediawijzer.net. De partijen zijn het erover eens dat zonder gecoördineerde actie in 2021 slechts een minderheid van de kinderen digitaalvaardig van de basisschool komt. “We zetten ons gezamenlijk in om scholen te ondersteunen bij de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs. Van scholen die nog nooit iets hebben gedaan tot scholen die al verder zijn en hulp zoeken bij de structurele aanpak van digitale geletterdheid in het onderwijs”, aldus Margreet de Vries (ECP & programmamanager Samen Digiwijzer). Tijdens de Deep Dive kwam duidelijk naar voren dat er grote behoefte is aan ondersteuning door organisaties buiten de school (bedrijven, bibliotheken, ouders, etc.) bij de invoering van digitale geletterdheid. De aanwezigen gaven aan dat ook scholen die al verder zijn met de invoering, ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast deden zij de oproep aan de kernpartners van Samen Digiwijzer zich ook in te zetten om de urgentie landelijk te vergroten. Als het gevoel van urgentie groter wordt gaan ook lokale partijen eerder aan de slag. De zaal was het erover eens dat alleen het opnemen in de kerndoelen is niet voldoende is. “We moeten dit gezamenlijk als onze opdracht zien en vooral onze ervaringen delen.” Margreet de Vries: “We hebben erg waardevolle input gekregen in Groningen. Geweldig dat al deze mensen een middag vrijmaakten om mee te denken over Samen Digiwijzer. Onmisbaar, want het effect van onze aanpak moet uiteindelijk lokaal bij de kinderen en op de scholen en daaromheen merkbaar worden. Vooral de oproep om zowel de achterblijvers onder de scholen te helpen, maar ook zeker niet de voorlopers te vergeten gaan we oppakken. Ook het punt van het vergroten van het gevoel van urgentie neem we mee.”

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien