06-07-2017

Terugblik ECP Deelnemersspecial blockchain: toezicht en wet- en regelgeving

Afgelopen donderdag 29 juni vond in Den Haag de deelnemersspecial over blockchain plaats met een focus op toezicht en wet- en regelgeving omtrent blockchain. Onder leiding van Daniël Frijters, projectmanager Maatschappij en ICT-innovatie bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, vindt een interessante discussie plaats over de mogelijkheden die blockchain-technologie brengt wanneer deze wordt toegepast én in hoeverre deze huidige toezicht, wet- en regelgeving versterkt of vervangt.

Jacob Boersma, blockchain expert van Deloitte, begint de middag met een introductie over wat blockchain technologie precies inhoudt. Boersma legt uit dat blockchain wegens een distributed network en smart contracts tot meer efficiency zou kunnen leiden. Boersma concludeert dat blockchain veel mogelijkheden heeft, maar dat deze op het moment nog niet volledig begrepen of benut worden.

“Iedereen kan een eigen bank of verzekeringsmaatschappij worden. Blockchain kan een hoofdpijndossier worden voor toezichthouders.” – Jacob Boersma

Ronald Hoeksma, principal consultant en technology lead bij Innopay, is echter sceptischer ten aanzien van blockchain en haar mogelijkheden. Vanwege de wettelijke en juridische barrières is het lastig om het zogeheten proof of concept stadium voorbij te gaan, en daar lijkt op dit moment nog weinig concrete vraag naar. Uiteindelijk is blockchain, volgens Hoeksma, immers redelijk hetzelfde als een normale database, alleen een stuk ingewikkelder en verwarrender.

“Klanten vragen mij nooit om een blockchain-app” – Ronald Hoeksma

Friso Spinhoven, senior manager en regulation and compliance lead bij Innopay, bespreekt in detail welke wetten uit het Burger Wetboek implementatie van blockchain-technologie kunnen vergemakkelijken, maar ook tegenwerken. Zo legt hij uit dat de efficiency van blockchain niet gehaald zal worden zolang de wet nog niet is afgestemd op deze ontwikkeling. Er zijn in principe geen onoverkomelijke problemen, maar je moet wel goed stil staan bij deze mogelijke problemen, voordat een blockchain overeenkomst tot stand komt. Als informatie eenmaal in een blockchain staat, kan het immers moeilijk verwijderd worden. Djuri Baars, blockchain co-lead bij de Rabobank, gaat in op wat blockchain kan betekenen voor banken. Blockchain kan niet alleen leiden tot snellere betalingen en een efficiënter handelsverkeer, maar ook tot efficiency in het algemeen qua opslaan van data. Blockchain is echter slechts een klein deel van de oplossing. Desondanks moeten we “samen bouwen aan bouwstenen want blockchain moet je samen doen.”

“Samen bouwen aan bouwstenen want blockchain moet je samen doen” – Djuri Baars

Martijn Bolt, blockchain implementatie specialist, sluit de middag af. Hij vergelijkt blockchain met een economisch model gebaseerd op vertrouwen. Er is een rationele impuls voor deelnemers om zich aan de regels te houden en hierdoor gaan deelnemers zich voor het eerst dus op een voorspelbare manier gedragen. Immers, als je je niet aan de regels houdt word je buitengesloten van het netwerk. Het vertrouwen wordt hiermee verschoven naar de digitale laag. De techniek van vandaag is echter nog niet de oplossing van morgen. Het is belangrijk om met elkaar in co-creatie maatschappelijk en betrouwbaar te innoveren met blockchain-technologie. Juist wanneer er aan toepassing van deze technologie wordt gewerkt komen concrete mogelijkheden en uitdagingen naar boven voor toezicht en wet-en regelgeving. Daarbij is het noodzakelijk om niet te vergeten dat we allen dezelfde stip op de horizon nastreven; zowel ICT-innovatie – of dat nou blockhain-technologie is of juist andere huidige of nieuw disruptieve technologiën – én toezicht en wet-en regelgeving spelen beide een essentiële rol in het werken aan onze maatschappelijke uitdagingen.

Presentaties

De presentaties zijn hier terug te lezen. Presentatie Jacob Boersma, Deloitte Presentatie Martijn Bolt, ZZP Presentatie Djuri Baars, Rabobank