19-04-2011

Debat over iStrategy van het Rijk

Op 11 april jl. had in Hotel Des Indes een door ECP-EPN georganiseerd debat plaats over de (concept-)iStrategy die het ministerie BZK opstelt. Maarten Hillenaar, CIO van het Rijk en opsteller van de strategie, was te gast evenals de CIO’s van het ministeries van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, resp. de heren Bob Papenhuijzen en Tjeerd Veenstra.

De bijeenkomst bood een twintigtal deelnemers uit het netwerk van ECP-EPN de gelegenheid kennis te nemen van de conceptversie van de iStrategy en hun commentaar erop te leveren. Daarmee had de bijeenkomst voor BZK mede een klankbordfunctie. Nog voor de zomer wordt de definitieve nota naar de Tweede Kamer gestuurd.