19-01-2010

De werkgroep Notice and Takedown

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Hantering van de gedragscode is op basis van vrijwilligheid. De code beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. In januari 2009 heeft ECP-EPN het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown overgenomen van de NICC. De werkgroep valt onder de paraplu van het Platform Internetveiligheid. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de werkgroep.