27-01-2011

De taal van de computers: Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

De tweede versie van Het ‘Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden’ (BOMOS) is beschikbaar. BOMOS is een model dat antwoord moet geven op vragen uit de standaardisatiepraktijk rond de ontwikkeling en het beheer van open standaarden. Het model is doorontwikkeld door programmabureau NOiV, in samenwerking met vele standaardisatie-experts.

In oktober 2009 verscheen de eerste versie van BOMOS die antwoord gaf op vragen als ‘Hoe kunnen we een standaard organisatorisch goed (door)ontwikkelen en beheren?’, en ‘Hoe kunnen we het beheer- en ontwikkelmodel invullen passend bij een open standaard?’. In vergelijking met de editie uit 2009 worden in de nieuwe uitgave verschillende onderwerpen, zoals de financiële onderbouwing en certificering, flink uitgespit. Ook komt het tien-criteriamodel van Ken Krechmer meer en beter aan bod. “Tijdens de werkgroepsessie in het kader van BOMOS 2.0 kwam aan het licht dat het model van Krechmer een veelgebruikt en gewaardeerd hulpmiddel is om de openheid van de beheerorganisatie te analyseren”, aldus Erwin Folmer, samen met Matthijs Punter, auteur van de nieuwe uitgave. Folmer: “Daarom is besloten om dit model verder uit te werken met voorbeelden van hoe de tien openheidscriteria op een open manier succesvol zijn in te vullen. Hiermee zal het meer handvatten gaan bieden voor organisaties die de openheid van hun beheerorganisatie willen analyseren en verbeteren.”

In het voorwoord van de nieuwe uitgave gaat Hans Wanders, CIO Randstad en voorzitter van SETU, met name in op het belang van semantische standaarden. "Dit boekwerkje gaat ook over taal. Maar dan over de taal die computers gebruiken om met elkaar te communiceren. Die talen zijn semantische standaarden, dat wil zeggen afspraken over hoe computers begrippen dienen weer te geven. Denk aan: ‘factuuradres’, ‘werknemer’, ‘locatie’, ‘loonheffing’, ‘bouwvergunning’, et cetera. Willen we ervoor zorgen dat computers van overheid, bedrijfsleven en burgers, over dit soort begrippen met elkaar kunnen praten, dan zijn semantische standaarden dringend nodig […] Goede semantische standaarden zijn, net als gewone talen, levende dingen. De wereld verandert en elke dag zijn we bezig processen te optimaliseren en verzinnen we nieuwe mogelijkheden om samen te werken en gegevens uit te wisselen. Een standaard die niet meebeweegt met de wereld, is al gauw een dode letter. Semantische standaarden moeten niet alleen eenmalig vastgesteld, maar ook voortdurend worden aangepast aan de nieuwe behoeften van de gebruikers. Het vaststellen van een standaard is als het krijgen van een kind: je zit er aan vast voor de rest van je leven! Vandaar dit boekje."

De nieuwe uitgave van BOMOS bestaat uit twee delen:
• De BASIS bevat de kern van BOMOS; het activiteitenmodel, en een korte samenvatting van de onderwerpen die in deel 2 verder uitgewerkt worden;
• Deel 2, de VERDIEPING, bevat meer achtergrond en ook zijn praktische tips rondom standaardisatie opgenomen.

U kunt BOMOS 2 hier downloaden.

Een (gedrukte) versie van BOMOS 2 is aan te vragen bij NOiV via Anuskha Soerahi, onder vermelding van ‘BOMOS 2′: anuskha.soerahi@noiv.nl