22-11-2012

De Prins van Oranje bezoekt Jaarcongres ECP

Prins van Oranje, lid van de Raad van Advies van ECP, bezocht het Jaarcongres ECP. Hij was aanwezig bij het ochtendprogramma van het Jaarcongres dat in het teken stond van cyber security. De opening van het congres werd verzorgd door de heer E. Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In zijn toespraak ging hij in op de unieke gezamenlijke aanpak van veiligheid in Nederland, hoe de overheid omgaat met cyber security, wat de grootste uitdagingen zijn en hoe het bedrijfsleven bijdragen kan aan een veilige digitale samenleving.

Naast het bijwonen van het plenaire programma, kreeg de Prins uitleg over de werking van meldknop.nl. Deze site is voor en door jongeren ontwikkeld voor hulp bij problemen op internet. Ook heeft de Prins gesproken met leden van de Digiraad, de jongerenraad van Digivaardig & Digiveilig, om te praten over veilig internet voor kinderen en tieners. De Digiraad is een groep middelbare scholieren die optreden als ambassadeurs in binnen- en buitenland om het onderwerp veilig internet voor kinderen op de kaart te zetten. Ze geven adviezen aan en discussiëren mee met bedrijven en overheid. De jongeren wisselden met de prins ervaringen uit over wat zij meemaken op internet. Ook gaf de Prins de jongeren wat tips over hoe zij hun plannen het beste aan kunnen pakken. De jongeren waren duidelijk zichtbaar onder de indruk van de ontspannen prins, die veel van het onderwerp af wist.
 

 

Meer informatie over het Jaarcongres ECP inclusief de presentatie en foto’s vindt u op www.jaarcongresecp.nl