Het is toch altijd weer met een beetje ECP-trots als we onze Majesteit in de prachtige entourage van de Ridderzaal de Troonrede zien uitspreken. Maar liefst acht jaar was de toenmalige Prins van Oranje lid van de Raad van Advies van ECP.

De Troonrede toonde positivisme over ons mooie land, meer centjes voor iedereen bijvoorbeeld en extra aandacht voor steun aan publieke kernen als onderwijs, zorg en politie. Maar ook een beetje voorzichtigheid over de voorspoed in de nabije toekomst gezien allerlei, met name internationale, ontwikkelingen. De debatten in de Tweede Kamer naar aanleiding van de jaarbegroting waren bijna gezapig: een beetje meer voor bepaalde maatschappelijk doelen had misschien gekund maar de keuzes voor meer steun aan ‘de middenklasse’, de genoemde publieke sectoren en klimaatmaatregelen zijn eigenlijk onomstreden.

Bij rondgang op de altijd gezellige Prinjesdagbijeenkomsten (met als primus inter pares die van de werkgeversorganisaties VNO-NCW / MKB Nederland) zit er voor Nederland toch een belangrijke ‘olifant in de hoek’. En dat is het verdienvermogen van Nederland. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. En dan met name innovatie op het gebied van de nieuwe technologieën die onze economie op z’n kop zetten door de marktmacht van platforms bijvoorbeeld, of de impact van kunstmatige intelligentie. Crucialer dan de jaarbegroting is misschien wel het vehikel dat nu nog alleen maar aangekondigd werd: een innovatiefonds met vele miljarden ten behoeve van het veilig stellen van ons verdienvermogen en dus onze toekomstige welvaart. Om alle maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen… en dat ook te kunnen betalen.

De minister van Financiën deed belangrijke uitspraken over het fonds-to-be: geen hobby’s maar juist de disruptieve technologische ontwikkelingen moeten leidend zijn in de doelen van het fonds. Ook als je dieper graaft in de jaarplannen van de individuele departementen vind je interessante aanknopingspunten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet stevig in op sleuteltechnologieën voor een waardevolle koppeling van juist maatschappelijke doelen met economische. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een belangrijke impuls aan digitale dienstverlening van de overheid. En zo is er meer. Maar iedereen wacht vol spanning op het echte werk: de innovatiemiljarden vanuit het fonds, hopelijk al beschikbaar in 2020. Met hopelijk een paar cruciale uitgangspunten: robuust in doelen en doorzettingsmethodiek zodat niet ieder volgend kabinet zijn hobby’s kan financieren. En met externe expertise voor wat betreft relevante themakeuzes en impact. Want in Nederland zal geld beschikbaar maken minder relevant zijn dan het goed uitgeven. Wat cruciaal is voor ons verdienvermogen in het digitale tijdperk. Zodat we klimaatmaatregelen, goede zorg, goede scholen en goede veiligheid kunnen blijven betalen. ECP helpt vanuit haar missie en met al haar deelnemers graag bij het implementeren van dit o zo belangrijke innovatiebeleid.

Arie van Bellen

Directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence