27-11-2018

ECP's Digiraad aan het woord

Sinds 2010 is de Digiraad al actief als jongerenadviesraad van ECP, en reflecteert met hun ‘jonge blik’ op de invloed van technologie en ICT en hun verwachtingen ten aanzien van de informatiemaatschappij. Ook op het Jaarcongres ECP 2018 was de Digiraad aanwezig en heeft een bijdrage geleverd aan een aantal sessies. Lees hieronder hun ervaringen.

Jongeren in gesprek met staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat

“Afgelopen week hadden wij tijdens het Jaarcongres ECP een afspraak met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Daar hebben wij het belang van meer digitalisering in het onderwijs aangekaart. Het onderwijs loopt naar onze mening nu nog te veel achter, er staat tegenwoordig wel een digibord in het lokaal maar echt sprake van digitalisering in het onderwijs is er niet. Mona Keijzer was het inderdaad met ons eens maar wil daarbij niet de leerkrachten nog meer belasten. Daarom wil ze juist meer samenwerken met bedrijven om de digitalisering in het onderwijs te bevorderen”.

Participatie in sessies

Hackers: threat or talent? “Het was een leuke presentatie met een enthousiast publiek. Het onderwerp was hoe we jonge hackers kunnen begeleiden en op het rechte pad kunnen houden. En uiteindelijk kunnen opleiden tot ethische hackers”, aldus Zawadi. “Er werden interessante vragen gesteld zoals wat staat er nog op je wishlist om te verbeteren in Nederland. Daarnaast voelt presenteren met Chris van ‘t Hof en Edwin van Andel altijd vertrouwd.” Politiek Café Een terugkomend element op het Jaarcongres is het politiek café. Tijdens het politiek café gaat een van de jongeren in gesprek met bestuurders, politici en de zaal. Auke was dit jaar een van de panelleden. “Dit jaar waren de onderwerpen digitale strategie en digitale overheid. Een van de belangrijkste onderwerpen voor ons was dat scholing enorm belangrijk is om de digitale strategie te kunnen uitvoeren”, aldus Auke. 

Ook Marten van de Digiraad kijkt positief terug op het Jaarcongres: “Ik heb met meerdere mensen over erg interessante onderwerpen kunnen discussiëren, waaronder de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Afsluitend bij de borrel gingen de gesprekken verder van waar ze eerder op de dag gebleven waren. Het was een zeer leerzame, maar ook leuke en gezellige dag!”

Activiteiten Digiraad

Naast het mee discussiëren over maatschappelijke, technische en ethische vraagstukken, denkt en participeert de Digiraad ook graag mee als klankbordgroep of in relevante projecten. Ook staat de Digiraad open voor een interessant en informatief werkbezoek bij een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie. Lees hier meer over de activiteiten van de Digiraad.