19-09-2018

Data in de zorg

“Alles is data en dat is een kans in de zorg”

5 september jl. organiseerde ECP een bijeenkomst over big data in de zorg. In een zaal met 100 aanwezigen werden de kansen en uitdagingen besproken die big data en AI in de zorg ons bieden. Ook is er door experts vanuit de energiesector en smart mobility toegelicht welke kansen, uitdagingen en cross overs er vanuit daar op het gebied van data zijn.

Enkele conclusies:

Slim gebruik van data kan levens redden, bleek uit de presentatie van Bas Bloem van Parkinsonnet. Maar je hebt er pas wat aan als je er met verstand naar kijkt, aldus Erik Hiddink. Veel data wordt al verzameld; als we die breed toegankelijk maken, kan het de kwaliteit van leven, behandeling en onderzoek vergroten. Daarmee kan data worden gezien als een nieuwe nutsvoorziening. Als we er met die ogen naar kijken, hoe borgen we dan het publiek belang dat hiermee is gediend? Ter plekke is bedacht om ‘de groep van Utrecht’ te starten (naar analogie van de club van Wageningen*), een breed samengestelde groep mensen die publiek private samenwerkingen vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst van data in de zorg kijkt. Vanuit de vraag hoe kunnen we deze data van waarde laten zijn in het publieke belang en wat is daarvoor nodig. Heeft u interesse in het vervolgtraject? Dan kunt u contact opnemen met Lea Bouwmeester mail: lea.bouwmeester@ecp.nl *ECP participeert ook in de club van Wageningen.