24-01-2017

Dare-2-Share contract stimuleert innovatie en samenwerking binnen smart industry

Juridisch modelovereenkomst voor het maken van goede afspraken over data delen en samenwerken beschikbaar voor grote en kleine spelers binnen de maakindustrie. Veranderingen op het gebied van ICT, zoals Internet of Things, Big Data, Cyber Security, Blockchain en Robotisering, gaan razendsnel en hebben invloed op de hele Nederlandse industrie. Hierbij ontstaan, door verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, nieuwe manieren van produceren, businessmodellen en sectoren. Voor Smart Industry zijn een goede ICT infrastructuur en een voldoende niveau van digitale beveiliging essentieel. Maar ook op juridisch gebied moeten zaken goed geregeld zijn. De modelovereenkomst ‘Dare-2-Share’ vergroot het vertrouwen dat nodig is bij het delen en gebruiken van data die gegenereerd wordt door machines. Vertrouwen levert efficiëntie in de ketens, winst in productiviteit en nieuwe verdienmodellen op. Gigantische kansen en evenzo grote risico’s Data heeft vaak meer waarde als de data wordt gedeeld. Van tevoren is echter niet altijd duidelijk wat de waarde is en bij wie het (intellectueel) eigendom ligt van de data die partijen willen delen. Er ontstaan nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld over: – hoe behoud je je recht op data die wordt ingebracht in innovatieve samenwerkingsprojecten; – welke onderwerpen moet je contractueel regelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten die ontstaan in samenwerking met andere partijen. Voor het bevorderen van deze innovatiefase is een heldere en duidelijke samenwerkingsovereen-komst opgesteld. De Dare-2-Share overeenkomst is een juridische praatplaat die rechten en plichten van grote en kleine spelers op een evenwichtige wijze vastlegt. Zekerheid voor alle spelers Er bestaan netwerken waarin vele kleine partijen meedoen die niet over uitgebreide juridische kennis beschikken. Net als consumenten enige bescherming krijgen als zij toch op akkoord hebben geklikt zonder tientallen pagina’s Engelse voorwaarden gelezen te hebben, zo biedt de Dare-2-Share overeenkomst aan kleine partijen enige zekerheid dat zij niet al hun rechten verspelen. Daarnaast wordt voorkomen dat disproportioneel tijd verloren gaat met het vastleggen van de uitgangspunten van de samenwerking. Beschikbaarheid Dare-2-Share overeenkomst Downloaden van de samenwerkingsovereenkomst is gratis, in ruil hiervoor wordt de aanvrager om zijn contactgegevens gevraagd. Zodat diegene in een latere fase benadert kan worden voor evaluatie en verbetering. Voor meer informatie over – of voor downloaden van de Dare-2-Share overeenkomst gaat u naar de website.