22-04-2010

danah boyd ontmoet netwerk ECP-EPN en Digivaardig & Digibewust

Een selecte groep relaties van  ECP-EPN en Digivaardig & Digibewust kreeg op 8 april jongstleden de gelegenheid om deel te nemen aan een exclusieve brainstorm sessie met danah boyd, een van de bekendste onderzoekers op het gebied van sociale netwerksites en hun (jeugdige) populaties.

Tijdens deze sessie schetste danah boyd ondermeer het verschil tussen Amerikaanse en Europese jongeren en hun gebruik van social media. Volgens boyd is dit vooral te wijten aan achterliggende factoren zoals bijvoorbeeld de enorme afstanden die tieners moeten afleggen voor vrienden, slecht openbaar vervoer en weinig ‘sociale hang outs’. Hierdoor worden Amerikaanse jongeren beperkt in het onderhouden van hun sociale contacten.  Bij hun zoektocht naar sociale interactie biedt dan de computer uitkomst. Europese jongeren daarentegen zijn minder afhankelijk van digitale middelen om contact met vrienden te hebben. Zij gebruiken sociale media daardoor minder intensief.

Grappig is het verschil in keuze voor verschillende sociale media. Boyd vertelt dat Twitter in zowel de VS als in Nederland nog niet groot is. In Nederland twitteren jongeren nauwelijks, omdat Twitter landelijke bekendheid kreeg door twitterende politici. Volwassen stuff dus! In de VS heerst vooral een ‘celeb’ cultuur. Beroemdheden en rolmodellen twitteren er op los en die volgen jongeren maar wat graag. Zelf tweets uitbrengen doen ook Amerikaanse jongeren niet veel. 

In de VS is men ook panisch voor online contact tussen volwassenen en kinderen, daar heerst een groot taboe op. Daarom is modereren of online hulpverlening ook nauwelijks tot ontwikkeling gekomen.
 

Boyd is fel daar waar het gaat om regulering. Pestprotocollen, blokkeren van websites en leeftijdsclassificatie vindt zij geen oplossingen. Je moet jongeren leren goed om te gaan met nieuwe sociale media. Door technische maatregelen te stimuleren neem je de verantwoordelijkheid bij opvoeders uit handen, terwijl ouders en ook docenten er juist moeten zijn voor hun kinderen.
 

Pesten, radicale groepen en gesprekken over sex, allemaal niets nieuws voor jongeren, aldus boyd. Toch reageert de wereld geschokt en negatief. Volgens boyd is hier echter niets anders aan de hand dan in de offline wereld. Maar doordat de jongeren van tegenwoordig online social media gebruiken om uiting te geven aan hun identiteit zien we veel activiteiten van tieners voor het eerst. En voor het eerst kunnen we als volwassenen daar nu invloed op uitoefenen en toezicht op houden. De sleutel is praten met (je) kinderen! Daar liggen kansen…., aldus danah boyd.

 

Meer over danah boyd
Mevrouw boyd is een van de eerste wetenschappers die diepgravend wetenschappelijk onderzoek deed naar dit nieuwe en bloeiende fenomeen. In de afgelopen jaar heeft zij haar onderzoek gericht op de manieren waarop jonge mensen sociale netwerk sites als Facebook en MySpace gebruiken om uitdrukking te geven aan hun identiteit, deze te ontwikkelen, en hun relaties met anderen te onderhouden. Op dit moment doet danah boyd  onderzoek naar sociale media bij Microsoft Research New England. Zij is fellow aan het Berkman Center for Internet and Society aan Harvard, en visiting fellow aan het Tilburgse Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT).
 

Dana Boyd bezocht op uitnodiging van het Tilburgs Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) een aantal Nederlandse initiatieven. Dankzij TILT heeft het programma Digivaardig & Digibewust de kans gekregen om een selecte groep uit haar netwerk kennis te laten maken met danah boyd.
 

Voor meer informatie over danah boyd verwijzen wij u graag naar www.danah.org